LatviesurussianEnglish

 
 
Print

Konsultācijas - HACCP procedūras un dokumentācija

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu  ir noteikta prasība, ka  pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jāievieš, jāīsteno  un jāsaglabā pastāvīgas procedūras, kuras izveidotas saskaņā ar Riska analīzes un kritisko kontrolpunktu - HACCP principiem, lai mērķtiecīgi nodrošinātu pārtikas produktu nekaitīgumu. 

HACCP pieejas  mērķis ir koncentrēt kontroli uz darbībām, kuras ir būtiskas galaprodukta drošumam.

HACCP procedūras parasti tiek iekļautas uzņēmuma paškontroles   sistēmā. Svarīgs priekšnoteikums HACCP principu efektīvai pielietošanai ir higiēnas prasību ievērošana ikdienā.  

HACCP procedūras ir  jādokumentē.  Tomēr svarīgi , lai dokumenti un uzskaite būtu pietiekami, lai ar to palīdzību uzņēmums varētu apliecināt, ka HACCP procedūras uzņēmumā  ir ieviestas un „strādā” ikdienā.

LATSERT sniedz palīdzību uzņēmumiem HACCP procedūru un dokumentācijas izstrādāšanā, ieviešanā, uzturēšanā. LATSERT piedāvā:

  • HACCP procedūru un dokumentācijas izstrādi konkrētajam uzņēmumam

  • uzņēmuma paškontroles sistēmas/procedūru pārskatīšanu un aktualizēšanu

  • HACCP auditus - ieviesto procedūru, dokumentācijas verifikāciju

  • personāla apmācību 

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217817 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..