LatviesurussianEnglish

 
 

News

Eiropas Komisija ir iekļāvusi Latvijas sertifikācijas centru SIA (LATSERT) notificēto institūciju sarakstā CE sertifikācijas jomā (no 2022. gada 13.jūlija) atbilstoši Regulai (ES) 2019/1009 (2019. gada 5. jūnijs) par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus. 

Atbilstoši akreditētajai sfērai LATSERT ir tiesības veikt mēslošanas līdzekļu ES tipa pārbaudes (B modulis) tādiem mēslošanas līdzekļiem, kas noteikti mēslošanas līdzekļu funkcionālās kategorijās (PFC):  PFC 1, PFC 2, PFC 3, PFC 4,  kas sastāv no komponentmateriāliem, kas pieder sekojošām mēslošanas līdzekļu komponentmateriālu kategorijām (CMC): CMC 1 (izņemot inhibitorus, kas norādīti CMC 1 kategorijas 4.punktā), CMC 2, CMC 6, CMC 10, CMC 11, izņemot amonija nitrāta makroelementu mēslošanas līdzeklis ar augstu slāpekļa saturu kā noteikts PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A). 
Kā arī veikt mēslošanas līdzekļu ES tipa pārbaudes (B modulis) tādiem mēslošanas līdzekļiem kā noteikts PFC 7,
izņemot mēslošanas līdzekļu maisījumus, kas satur 28 vai vairāk masas % slāpekļa (N) no kāda ES mēslošanas līdzekļa, kas pieder pie kategorijas “PFC 1(C)(I)(a)(i–ii)(A). Spied šeit, lai sazinātos ar mums.

Tāpat LATSERT turpina sniegt pakalpojumus arī minerālmēslu testēšanas jomā uzņēmumiem, kuri izvēlas veikt produktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši Regulas (ES) 2019/1009 A modulim. LATSERT laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā minerālmēslu testēšanas sfērā, kā arī kopš 2003. gada LATSERT ir iekļauta Eiropas Komisijas atzīto laboratoriju sarakstā mēslošanas līdzekļu testēšanas jomā.