LatviesurussianEnglish

 
 

News

Par pakalpojumu sniegšanu ārkārtējās situācijas laikā COVID-19 izplatības ierobežošanai.
 
Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta 2020. gada 06.novembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), LATSERT pakalpojumus sniegs daļēji attālināti, un ievērojot sociālās distancēšanas principus.
Līdz izmaiņām ārkārtējās situācijas noteikumos, lūdzam ar mums sazināties pa tālruņiem:

 • + 371 29 203 180 (birojs)
 • +371 26 489 848 ( kosmētika, materiāli saskarei ar pārtiku)
 • + 371 28 348 034 (pārtika, uztura bagātinātāji, degviela)
 • + 371 29 129 458 (pārtika, apmācība)
 • +371 29 254 874 (rotaļlietas, materiāli saskarei ar pārtiku, pārtika)

elektroniski, rakstot uz e-pastiem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Par laboratorijas pakalpojumiem un paraugu iesniegšanu :

 • tālrunis + 371 27 861 820
 • elektroniski, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pateicamies par sapratni!

Transtaukskābes pārtikā - noteikto ierobežojumu stāšanās spēkā un atbilstības pārbaudes

Pēc 2018. gada 1. jūnija nedrīkst realizēt pārtikas produktus, kuros transtaukskābju daudzums pārsniedz limitus, kas ir norādīti Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 301 “Noteikumi par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos”.
Šī norma attiecas gan uz Latvijā ražotiem, gan uz importētiem pārtikas produktiem.
 
Ja Jūsu rīcībā vēl nav dati par transtaukskābju daudzumu Jūsu uzņēmumā  ražotos vai realizētos produktos, Latvijas sertifikācijas centra laboratorijā ir iespējams to pārbaudīt.
 
Viena parauga testēšanas cena (kopā ar rezultātu noformēšanu) - 45,0 EUR bez PVN.
Parauga lielums – ne mazāk kā 200 g.
 Testēšanas ilgums – 2-3 darba dienas.
Papildus informācija: tālr. 67217837, 27861820, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Par citiem Latvijas sertifikācijas centra pakalpojumiem lūdzam skatīt mājas lapā www.latsert.lv vai zvanīt 67217817,  29203180

 
Laipni lūgti pievienoties mūsu klientu pulkam, 
kas patreiz ir vairāk kā 1000 uzņēmumi vairāk nekā 10 pasaules valstīs.
 

Jaunie semināri 2020.gadā.

Piedāvājam divus jaunus seminārus par jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas produktu un rotaļlietu marķējumiem.
No 2020.gada 01.aprīļa tiks uzsākta piemērošana Regulai (ES) 2018/775 par noteikumiem pārtikas produktu galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanai. Regula ir pieņemta ar mērķi, lai izpildītu Regulas Nr.1169/2009 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 26.panta 3. punkta prasības.
Lai iepazītos ar Regulas 2018/775 prasībām,  piedāvājam apmeklēt semināru “Prasības pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes norādei”. Seminārā izskatāmie galvenie jautājumi būs:

 • Obligāti un brīvprātīgi norādāmā informācija par galvenās sastāvdaļas izcelsmi

 • Galvenās sastāvdaļas izcelsmes norāžu veidi

 • Galvenās sastāvdaļas izcelsmes norādes  izvietojuma un noformējuma nosacījumi.

 
Seminārs “Prasības rotaļlietu marķējumam” būs  noderīgs uzņēmējiem, kas saistīti ar  rotaļlietu ražošanu, importu un izplatīšanu.
 
CE marķējums rotaļlietu marķējumā obligāts nosacījums, lai rotaļlietas legāli laistu ES tirgū.
Seminārā tiks apskatītas uz rotaļlietām attiecināmās  normatīvo aktu prasības un nosacījumi pamatotai CE atbilstības zīmes izmantošanai rotaļlietu marķējumā. Seminārā tiks sniegts pārskats par prasībām, kas nosaka obligātās un brīvprātīgās informācijas norādīšanu rotaļlietu marķējumā, tostarp, kā jānorāda rotaļlietas identifikācija, ražotājs, brīdinājumi un cita, patērētājiem svarīga informācija.

 

Lai saņemtu papildus informāciju vai pieteiktos semināriem, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217819 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Hroma VI noteikšana dabīgās ādas izstrādājumos, kas nonāk saskarē ar cilvēka ādu

Lai mazinātu riskus patērētāju veselībai , REACH regula ir papildināta ar ierobežojumiem attiecībā uz Hroma VI savienojumu saturu ādas izstrādājumos un izstrādājumiem ar ādas detaļām , kurus lieto patērētāji vai darba ņēmēji, un kuri parastos un paredzamos lietošanas apstākļos var nonākt saskarē ar ādu. Hroma VI savienojumi, saskarē ar cilvēka ādu, rada risku veselībai – var izraisīt sensibilizāciju un alerģisku reakciju. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikuma papildinājumu hroma VI koncentrācija ādas komponentos nedrīkst pārsniegt 3 mg/kg (0,0003 %masas).

Ādas izstrādājumi, tostarp apavi, cimdi, pulksteņu siksniņas, bižutērija un aksesuāri , kuros ir konstatēta paaugstināta Hroma VI koncentrācija tiek izņemti no tirgus, par tiem Eiropas ātrās paziņošanas sistēmā nepārtikas precēm – RAPEX attiecīgo ES valstu tirgus uzraudzības institūcijas ziņo citām dalībvalstīm .

Lai palīdzētu uzņēmējiem pārliecināties, ka tirgū piedāvātajos ādas izstrādājumos nav pārsniegtas noteiktās normas, LATSERT laboratorijā ir iespējams pasūtīt hroma VI testēšanu. Vēršam uzmanību, ka reglamentētās normas hroma VI savienojumu koncentrācijai ir spēkā no 2015.gada 01.maija, un attiecas arī uz lietotiem ādas izstrādājumiem. 

Papildus informācijas saņemšanai un pasūtījuma noformēšanai, lūdzam  sazināties par tālruni: 67217837  vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ir pieņemti grozījumi Regulā 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

Ar 2020.gada 02.septembrī pieņemto Komisijas Regulu (ES) 2020/1245 , kura stājusies spēkā š.g. 23.septembrī  ir veikti vairāki nozīmīgi grozījumi Regulā 10/2011, kas būs jāievēro novērtējot un apliecinot atbilstību pēc 2021.gada 23.marta pirmo reizi tirgū laistajiem plastmasas materiāliem un uzstrādājumiem.
Nozīmīgas izmaiņas skar Regulas II pielikumu, kurš aizstāts ar jauno tā redakciju. II pielikums, kurā noteikti ierobežojumi materiālu un izstrādājumu sastāvā esošajām vielām, papildināts ar antimonu, kadmiju, hromu, svinu, dzīvsudrabu, četriem lantanīdiem, nosakot tiem specifiskās migrācijas robežas. Attiecībā uz pirmējiem aromātiskajiem amīniem (PAA), papildus noteikta zemāka migrācijas robeža PAA savienojumiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 8.papildinājuma 43.ierakstā.
Atbilstības deklarācijās, ar kurām turpmāk ES tirgū tiks laisti plastmasas materiāli un izstrādājumi, turpmāk būs jāiekļauj arī ziņas par vielām, kurām Regulas  II pelikumā noteikti ierobežojumi. Šo produktu izejvielu atbilstības deklarācijās būs jāietver ziņas par izmantotajām vielām, to daudzumiem, ja attiecīgo vielu genotoksicitāte nav izslēgta.
Vairāki precizējumi par atbilstības pārbaudēm un migrācijas testēšanas nosacījumiem plastmasas materiālu un izstrādājumu novērtēšanai veikti Regulas 10/2011 V pielikumā.
LATSERT laboratorija, izmantojot akreditētas testēšanas metodes, piedāvā plastmasas materiāliem kopējās migrācijas pārbaudes ar VISIEM pārtikas aizstājējiem A, B, C, D1, D2 un E, kā ari bisfenola A, formaldehīda, akrilamīda, melamīna, stirola, ftalātu, kā arī citi reglamentēto savienojumu specifiskās migrācijas pārbaudes.
Pārdodot produkciju ES tirgū, iepakojuma materiālu ražotāji ar testu palūdzību pamatoti var pierādīt materiālu atbilstību Regulas 10/2011 prasībām, un iekļaut visus nepieciešamos datus Atbilstības deklarācijā.

Papildus informācijas saņemšanai un pasūtījuma noformēšanai, lūdzam  sazināties par tālruni: 67217837  vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.