LatviesurussianEnglish

 
 

News

Ir pieņemti grozījumi Regulā 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

Ar 2020.gada 02.septembrī pieņemto Komisijas Regulu (ES) 2020/1245 , kura stājusies spēkā š.g. 23.septembrī  ir veikti vairāki nozīmīgi grozījumi Regulā 10/2011, kas būs jāievēro novērtējot un apliecinot atbilstību pēc 2021.gada 23.marta pirmo reizi tirgū laistajiem plastmasas materiāliem un uzstrādājumiem.
Nozīmīgas izmaiņas skar Regulas II pielikumu, kurš aizstāts ar jauno tā redakciju. II pielikums, kurā noteikti ierobežojumi materiālu un izstrādājumu sastāvā esošajām vielām, papildināts ar antimonu, kadmiju, hromu, svinu, dzīvsudrabu, četriem lantanīdiem, nosakot tiem specifiskās migrācijas robežas. Attiecībā uz pirmējiem aromātiskajiem amīniem (PAA), papildus noteikta zemāka migrācijas robeža PAA savienojumiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 8.papildinājuma 43.ierakstā.
Atbilstības deklarācijās, ar kurām turpmāk ES tirgū tiks laisti plastmasas materiāli un izstrādājumi, turpmāk būs jāiekļauj arī ziņas par vielām, kurām Regulas  II pelikumā noteikti ierobežojumi. Šo produktu izejvielu atbilstības deklarācijās būs jāietver ziņas par izmantotajām vielām, to daudzumiem, ja attiecīgo vielu genotoksicitāte nav izslēgta.
Vairāki precizējumi par atbilstības pārbaudēm un migrācijas testēšanas nosacījumiem plastmasas materiālu un izstrādājumu novērtēšanai veikti Regulas 10/2011 V pielikumā.
LATSERT laboratorija, izmantojot akreditētas testēšanas metodes, piedāvā plastmasas materiāliem kopējās migrācijas pārbaudes ar VISIEM pārtikas aizstājējiem A, B, C, D1, D2 un E, kā ari bisfenola A, formaldehīda, akrilamīda, melamīna, stirola, ftalātu, kā arī citi reglamentēto savienojumu specifiskās migrācijas pārbaudes.
Pārdodot produkciju ES tirgū, iepakojuma materiālu ražotāji ar testu palūdzību pamatoti var pierādīt materiālu atbilstību Regulas 10/2011 prasībām, un iekļaut visus nepieciešamos datus Atbilstības deklarācijā.

Papildus informācijas saņemšanai un pasūtījuma noformēšanai, lūdzam  sazināties par tālruni: 67217837  vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.