LatviesurussianEnglish

Print

Benzīna testēšana

Benzīnam veicam:
 • LR Ministru Kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 ”Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un

 • starptautiskā standartā EN 228 „Automotive fuels-Unleaded petrol-Requirements and test methods” (Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes)

 • Kvalitātes specifikācijās

reglamentēto rādītāju testēšanu.
 
Ja benzīns ir sajaukts ar etilspirtu, tad nosakām arī:
 • LR Ministru Kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību” un
 • starptautiskā standartā EN 15293„Automotive fuels - Automotive ethanol (E85) fuel - Requirements and test methods” (Automobiļu degvielas. Automobiļi degviela-etanols E85. Prasības un testa metodes.)

reglamentētos rādītājus.

Ja nepieciešams, veicam arī citos standartos (piemērām, standartā ГОСТ Р 51105-97 - Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия vai ГОСТ 2084-77 - Бензины автомобильные. Технические условия) reglamentēto rādītāju pārbaudi.

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217837 vai 27861820; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Benzīnam testējamie rādītāji LATSERT laboratorijā:

 • oktānskaitlis (pētnieciskā metode) 

 • oktānskaitlis (motormetode) 

 • svins 

 • benzols 

 • destilācija (frakciju sastāvs) 

 • skābekli saturošie ogļūdeņraži, t.sk. bioetanola daudzums  

 • kopējais skābeklis 

 • sērs 

 • tvaika spiediens 

 • ogļūdeņražu daudzums 

 • blīvums 

 • oksidēšanās stabilitāte

 • sveķveida produkti

 • vara plāksnītes korozija

 • izskats

 • augstākie spirti (C3-C8) 

 • metanols

 • ēteri (5 un vairāk C atomi)

 • fosfors 

 • ūdens 

 • neorganiskie hlorīdi

 • pH

 • skābums (kā etiķskābe)

 • benzīna saturs (E85) u.c.