LatviesurussianEnglish

Print

Spēļu laukumu aprīkojums - tehniskais fails

Tehniskais fails ir ražotāja sagatavota dokumentācija par izstrādājumu, ar mērķi nodrošināt katras saražotās vienības atbilstību obligātajiem drošuma kritērijiem un ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām.

Korekti sagatavots tehniskais fails par izstrādājumu ir būtisks priekšnoteikums, lai ražotājs, neatkarīgi no tā izvēlētā atbilstības novērtēšanas risinājuma, varētu garantēt ražotās produkcijas kvalitātes prognozējamību un stabilitāti .

Spēļu laukuma aprīkojuma tehniskajā failā parasti ir ietverts:

 • izstrādājuma identifikācija;

 • informācija par konstrukciju, izmēriem, ražošanā izmantotajiem materiāliem, furnitūru, norāde par krāsām un lakām), kā arī informācija par drošu visa aprīkojuma elementu montāžu;

 • atbilstības apliecinājumi , drošibas datu lapas par izmantotajām ķīmiskajām vielām, to maisījumiem  (lakas, krāsas, līmes)

 • detaļu rasējumi

 • uzstādīšanas, montāžas instrukcija (vēlams, ietverot grafisko informāciju par drošības zonām un nepieciešamo drošo attālumu no cita aprīkojuma), 

 • informācija par tehnisko apkopi un pārbaudi;

 • ražotāja noteiktā kārtība dažādu drošuma aspektu kontrolei ražošanas procesā.

 • testēšanas pārskati vai citi dokumenti, kas pierāda atbilstību EN standartiem un ES normatīvajiem aktiem.

Print

LATSERT piedāvātie pakalpojumi spēļu laukumu aprīkojuma tehniskā faila sagatavošanai un izstrādājumu atbilstības novērtēšanai:

 • ražotāja sagatavotās tehniskās dokumentācijas spēļu laukumu aprīkojumam izvērtēšana, 

 • EN standartos noteikto prasību pārbaude, veicot testēšanu 

 • atzinuma sniegšana par spēļu laukuma aprīkojuma atbilstību EN standartu prasībām

Lai saņemtu papildus informāciju vai pieteiktu bērnu aprūpes preci atbilstības novērtēšanai EN standarta prasībām, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību