LatviesurussianEnglish

Print

Spēļu laukumu aprīkojums - atbilstība EN standartiem

Bērni rotaļājas gan ģimenes mājās iekārtotajā spēļu laukumā, gan publiskajos spēļu laukumos pilsētas parkos, skolā, bērnudārzā.  Bērniem paredzēto spēļu laukumu iekārtu dažādu drošuma aspektu izvērtējums un starptautisko EN standartu prasību piemērošana un izpilde pasargā lietotājus, īpaši bērnus, no slēptiem apdraudējumiem un samazina traumu risku.

1.    Prasības drošumam spēļu iekārtāmkuras paredzētas individuālai lietošanai ģimenes lokā  noteiktas sekojošos EN standartos

  • EN 71-1 "Rotaļlietu drošums. 1.daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības"
  • EN 71-2 "Rotaļlietu drošums. 2.daļa: Uzliesmojamība"
  • EN 71-3 "Rotaļlietu drošums - 3.daļa: Noteiktu elementu migrācija"
  • LVS EN 71-8 “ Rotaļlietu drošums – 8.daļa: Ģimenes šūpoles, slīkalniņi un tamlīdzīgas telpu un āra atrakcijas”
  • LVS EN 71-9 "Rotaļlietu drošums. 9.daļa: Organiskie ķīmiskie savienojumi. Prasības"

2.    Publiskajos spēļu laukumos parasti vienlaicīgi darbojas liels skaits bērnu, līdz ar to tajos uzstādītajām iekārtām ir jāiztur liela slodze. Publiskajos spēļu laukumos uzstādītajām iekārtām, to aprīkojumam specifiskās prasības papildus ir noteiktas EN 1176, EN 1177 sērijas standartos.

LATSERT piedāvātie pakalpojumi spēļu laukumu aprīkojuma novērtēšanai:

  • CE sertifikācija - spēļu iekārtām, kuras paredzētas individuālai lietošanai ģimenes lokā
  • EN 71 standartos noteikto prasību pārbaude, veicot testēšanu
  • atzinuma sniegšana par spēļu laukuma aprīkojuma atbilstību EN standartu prasībām

Lai saņemtu papildus informāciju vai pieteiktu bērnu aprūpes preci atbilstības novērtēšanai EN standarta prasībām, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību