LatviesurussianEnglish

Print

LATSERT veic marķētās degvielas testēšanu, nosakot LR  Ministru kabineta  2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvo no akcīzes nodokļa” un Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazinātoakcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzervenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem" marķētai degvielai izmantojamās vielas:

  •  N-etil-1-(4-fenilazofenilazo) naftil-2-amīns
  • N-etilheksil-1-(tolilazotolilazo)naftil-2-amīns

  • N-tridecil-1-(tolilazotolilazo)naftil-2-amīns

  • Solvent Yellow 124
  • Solvent Blue 35
 

Marķētai degvielai papildus iespējams pasūtīt arī citus obligātos un brīvprātīgos rādītājus, kā piemērām tos, kas reglamentēti LR Ministru Kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem": 

  • Sēra saturs

  • Blīvums

  • Viskozitāte

  • Destilācija 

Lai iegūtu pārliecību par to, ka degviela ir viendabīga (t.i. sajaukšana ar marķēšanai paredzētajām vielām ir notikusi vienmērīgi un pilnīgi), piedāvājam izmantot LATSERT pakalpojumu- marķētās degvielas paraugu atlasi pēc starptautiski atzītām metodēm.
 
Fakts, ka paraugu atlasi veikusi neatkarīga institūcija LATSERT, tiks atspoguļots arī testēšanas pārskatā, tādējādi ļaujot sniegt objektīvus pierādījumus iesaistītajām pusēm par visas (ne tikai piegādātā parauga) degvielas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217837 vai 27861820; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..