LatviesurussianEnglish

Print
LATSERT veic dīzeļdegvielas (t.sk. ar zemu sēra saturu un maisījumiem ar biodīzeļdegvielu) testēšanu, attiecībā uz:
 • LR Ministru Kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos  Nr.332 ”Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”  un
 • LR Ministru Kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumi Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem" un
 • starptautiskā standartā EN 590 „Automotive fuels-Diesel -Requirements and test methods” (Autodegvielas.Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes) 
 • kvalitātes specifikācijās
reglamentētajiem rādītājiem.
 
Dīzeļdegvielas maisījumiem ar biodīzeļdegvielu nosakām arī:
 • LR Ministru Kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību” 
reglamentētos rādītājus.
Ja nepieciešams, veicam arī citos standartos (piemērām, standartā ISO 8217 „Petroleum products-Fuels (class F)-Specifications of marine fuels”; standartā ГОСТ 305-82 Топливо дизельное. Технические условия) reglamentēto rādītāju pārbaudi)

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217837 vai 27861820; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 
Dīzeļdegvielai testējamie rādītāji LATSERT laboratorijā:
 • cetānskaitlis

 • sērs  

 • destilācija 

 • blīvums 

 • policikliskie arēni 

 • ūdens (Fišera metode)  

 • saduļķošanās temperatūra 

 • sastingšanas temperatūra 

 • cetāna indekss 

 • viskozitāte 

 • pelni 

 • koksēšanas atlikums 

 • kopējais piesārņojums 

 • uzliesmošanas punkts

 • vara plāksnītes korozija

 • taukskābju metilesteri (FAME)

 • auksta filtra nosprostošanās punkts (CFPP) 

 • joda skaitlis (B30)

 • skābes skaitlis (B30) u.c.