LatviesurussianEnglish

 
 
Print

Pārtikas produkti - apmācība

Ņemot vērā ilglaicīgo un daudzpusīgo darbības  pieredzi pārtikas jomā, LATSERT piedāvā plašas pārtikas uzņēmumu personāla apmācības iespējas.
 
Veidojot semināru programmas, galvenais  uzsvars tiek likts uz:
  • pārtikas produktu kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanas jautājumiem;
  • aktualitātēm Latvijas un ES normatīvajos aktos un šo prasību ieviešanas praktiskiem aspektiem.
LATSERT organizē:
  • publiskos seminārus – ceturkšņa kursu un semināru plānu skatīt Apmācību plāns
  • apmācību uzņēmumos - Jums vēlamajā laikā un vietā:
- semināru tēmu katalogā norādītos seminārus;
- speciāli uzņēmuma vajadzībām izstrādātus seminārus;
  • obligātas higiēnas apmācības kursus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.545 "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā" (gan uzņēmumos, gan LATSERT birojā). 

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217817 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..