LatviesurussianEnglish

Print

Prasības dzeramā ūdens kvalitātei ir noteiktas Ministru Kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
 
MK noteikumi nosaka:
  • cilvēka patēriņam paredzētā (fasētā un no ūdens piegādes avotiem un tīkliem) un pārtikas ražošanā izmantojamā ūdens fizikāli-ķīmisko un mikrobioloģisko rādītāju pieļaujamās normas;
  • kārtību, kādā ir novērtējama dzeramā ūdens atbilstība šo noteikumu prasībām, kā arī ūdens monitoringa un kontroles kārtību.

Objektīvo informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti var iegūt tikai veicot pienācīgi atlasīto ūdens paraugu pārbaudi akreditētajā laboratorijā. Šim nolūkam LATSERT laboratorija piedāvā ūdens paraugu testēšanu gan MK noteiktā monitoringa, gan citām specifiskām klienta vajadzībām.

 
Print

Fasētā dzeramā ūdens ražošanas un izplatīšanas jomā LATSERT piedāvā: 
  • produktu sertifikāciju uz atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • fasētā dzeramā ūdens ražošanā izmantojamo materiālu testēšanu (piemērām, iepakojumu un citu kontaktam ar produktu paredzēto izstrādājumu/materiālu testēšana);
  •  uzņēmuma darbinieku apmācību, tajā skaitā obligāto higiēnas apmācību un apmācību HACCP jomā;
  • konsultācijas dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanas jautājumos tā ražošanas un izplatīšanas posmos;
  • uzņēmumu auditus, tajā skaitā HACCP auditus;
  • citus pakalpojumus.

Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217817 vai 29203180; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..