LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Konsultācijas - enerģētiskās un uzturvērtības noteikšana

Saskaņā ar Eiropas pārtikas produktu marķēšanas regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris ) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu) visiem pārtikas produktiem marķējumā obligāti jānorāda enerģētiskā un uzturvērtība (tauki, ogļhidrāti, olbaltumvielas, piesātinātās taukskābes, sāls utt.). 

Marķējumā norādāmai informācijai ir jābūt pamatotai ar ražotāja veikto pārtikas preces analīzi, attiecīgās pārtikas preces sastāvdaļu zināmo vai atzīto vidējo vērtību lietošanu aprēķinos vai vispārēji noteiktu un pieņemtu lielumu izmantošanu aprēķinos.

 
LATSERT sniedz uzņēmumiem palīdzību normatīviem aktiem atbilstošas enerģētiskās un uzturvērtības informācijas veidošanā, piedāvājot:
  • teorētiskos aprēķinus

  • laboratoriskās analīzes (testēšanu)

  • konsultācijas par pareizo formulējumu (vārdu, frāžu un tml.), ciparu, izkārtojuma, burtu izmēra u.c. izvēli marķējumam

  • uzņēmuma personāla apmācību par enerģētiskās un uzturvērtības aprēķināšanu (apmācību programmu skatīt šeit)

  • uz Eiropas Savienības rekomendācijām balstītas konsultācijas par aprēķinu un analīžu rezultātā iegūto ciparu vidējo vērtību izvēli, noapaļošanu, testēšanas rezultātu salīdzināšanu ar teorētiskajiem aprēķiniem utt.

Teorētiskie aprēķini tiek veikti uz ražotāja sniegtās informācijas pamata par produkta ražošanā izmantotām sastāvdaļām un tehnoloģiskiem procesiem, kā arī izejvielu specifikācijās sniegto informāciju u.c.  

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217826 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.