LatviesurussianEnglish

Drukāt

Visu veidu tabakas produkti kā cigaretes, cigāri, košļājamā, šņaucamā tabaka, šķidrumi elekrtoniskajām smēķēšanas ierīcēm satur nikotīnu, kas ir atkarību izraisoša viela. 
Tabakas dūmu sastāvā ir vairāk nekā 4000 ķīmisko vielu, daudzas no kurām ir tieši saistāmas ar akūtām vai ilgtermiņā iespējamām veselības problēmām gan tabakas lietotājam, gan apkārtējiem.
Tabakas izstrādājumu apriti, kā arī nosacījumus to izgatavošanai, noformēšanai un laišanai tirgū Latvijā nosaka likums Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums,  kurā ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvas 2014/40/ES ar tabakas izstrādājumiem prasības.
Normatīvie akti reglamentē:

 • maksimāli pieļaujamos darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda emisijas līmeņus cigaretēs. Bez tam no 2011.gada 17.novembra Eiropas Savienībā ir spēkā prasība, kas ļauj izplatīt tikai tādas cigaretes, kas pašas nodziest, ja netiek aktīvi smēķētas;

 • prasības elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem un nikotīnu saturošajiem šķidrumiem. Ir noteikta maksimālā nikotīna koncentrācija nikotīnu saturošajos šķidrumos, kurus izmanto elektroniskajās cigaretēs;

 • tabakas izstrādājumu atbilstības apliecināšanas kārtību, ievietojot tos tirgū;

 • kārtību, kā kompetentajām iestādēm sniedzami dati par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēsanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem;

 • nosacījumus iepakojumu marķējumam un  to noformējumam tabakas izstrādājumiem , augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem; 

 • aizliegumu iepriekš minēto izstrādājumu noformējumā un izmantot jebkādas norādes, kas liek domāt, ka konkrētais ražojums ir nekaitīgāks par citiem, sniegt norādes izstrādājumam  uz iespējamām garšām, smaržām, aromātiem, vai kādām videi labvēlīgām iedarbībām, piemēram, bioloģisko sadalīšanās spēju;

 • izstrādājumu noformējumā un dizainā aizliegta jebkāda līdzība ar pārtikas produktiem vai kosmētikas līdzekļiem. 

Drukāt

Lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecinātu tirgū piedāvajamo tabakas izstrādājumu atbilstību, LATSERT piedāvā:
 • cigarešu testēšanu - darvas, nikotīna, oglekļa monoksīda un degšanas spēju noteikšanu
 • elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm paredzēto uzpildes flakonu šķidrumu testēšanu
 • tabakas izstrājumu marķējuma atbilstības novērtēšanu
 • tabakas izstrādājumu ekspertīzi

Lai saņemtu papildus informāciju par tabakas izstrādājumu novērtēšanu vai pieteiktu testēšanu, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību