LatviesurussianEnglish

Drukāt

CE sertifikācija

Bērna neierobežotā fantāzija ļauj gandrīz jebkuru priekšmetu uzlūkot kā rotaļlietu. Tomēr Rotaļlietas ir izstrādājumi, kas mērķtiecīgi paredzēti īpašai patērētāju grupai - bērniem. Tāpēc, lai tās neradītu apdraudējumu bērnu drošībai un veselībai, Eiropas Savienībā ir noteiktas īpašas prasības rotaļlietu drošumam. 
 

  Visām Eiropas Savienības tirgū piedāvātajām rotaļlietām ir jābūt marķētām ar CE zīmi - tas nozīmē, ka rotaļlieta atbilst būtiskajām drošuma prasībām un rotaļlietas ražotājs ir veicis tās atbilstības novērtēšanu.

2009. gada 20.jūlijā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu pilnā apmērā visās dalībvalstīs ir jāpiemēro no 2013.gada 20.jūlija. Latvijā Direktīvas prasības iekļautas 2011.gada 15.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.132 ”Rotaļlietu drošuma noteikumi”.
 
Ko reglamentē likumdošana:
  • vispārējās un specifiskās drošuma prasības rotaļlietām, kuras tiek piedāvātas ES tirgū 
  • Ražotājam ir jāpierāda, ka rotaļlieta ir droša, izmantojot kādu no atbilstības novērtēšanas procedūrām;
  • Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja ir noteikti pienākumi pirms rotaļlietu laišanas tirgu,
Rotaļlietu CE sertifikāciju – rotaļlietas EK tipa pārbaudes kārtību
Drukāt

LATSERT izsniegtie rotaļlietu tipa sertifikāti un atbilstības apliecinājumi ir starptautiski atzīti, jo LATSERT ir Eiropas Komisijas paziņotā institūcija rotaļlietu novērtēšanas jomā saskaņā ar Direktīvu 2009/48/EK, piešķirtais notificētās institūcijas oficiālais Nr.1326
 
Rotaļlietu jomā piedāvājam sekojošus pakalpojumus:
  • EK Tipa pārbaudes sertifikāciju (CE sertifikācija)
  • Rotaļlietu testēšanu pēc drošuma prasībām un pieteicēja noteiktajām prasībām, t.sk. ražošanas kontroles vajadzībām
  • rotaļlietu drošuma novērtējumu

Lai saņemtu papildus informāciju rotaļlietu drošuma apliecinājumiem vai izvēlētā pakalpojuma pieteikšanai, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību