LatviesurussianEnglish

Drukāt

Alkoholiskie dzērieni - konsultācijas

Latvijā uz alkoholisko dzērienu ražotāju un vairumtirgotāju „pleciem” gulstas liela atbildība- jāpārdod prece, kas atbilst visām normatīvo aktu prasībām, jāveido atbilstošs marķējums un/vai tā tulkojums latviešu valodā, jāseko līdzi visiem jaunumiem alkoholisko dzērienu aprites likumdošanas jomā, jāievieš un jāuztur paškontroles sistēma, jāapmāca personāls.

Kā izpildīt normatīvo aktu prasības? Kā izprast un pielietot neviennozīmīgi iztulkotās Eiropas regulas? Kā izveidot, ieviest un uzturēt atbilstošu pārtikas kvalitātes sistēmu? Kā vienmēr būt informētam par izmaiņām likumdošanā?

LATSERT piedāvā izmantot konsultatīvo palīdzību alkoholisko dzērienu aprites jomā:

  • Skaidrojums par normatīvo aktu prasībām par produktu kvalitāti, nekaitīgumu, marķējumu

  • Ikmēneša informāciju par jaunumiem attiecīgajos normatīvajos aktos (grozījumiem, labojumiem)

  • Marķējuma (etiķešu, iepakojuma, uzlīmju, anotāciju un tml.) teksta izstrāde un/vai esošā marķējuma novērtējums ar norādēm par nepieciešamiem labojumiem

  • Paškontroles sistēmas (balstītas uz HACCP principiem) izstrādē

  • Produktu laboratoriskās kontroles organizēšana (testēšanas programmas izstrāde, paraugu nosūtīšana uz laboratorijām, testēšanas rezultātu novērtēšana)

  • Auditi jūsu vai jūsu sadarbības partneru uzņēmumā ar nolūku identificēt nepilnības un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem produktu kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanā

  • Alkoholisko dzērienu ražotājiem-palīdzību BRC Global Standard for Food Safety, LVS EN ISO 22000 standartu ieviešanā un uzturēšanā

  • Alkoholisko dzērienu vairumtirgotājiem-kompleksu apkalpošanu (jūsu uzņēmuma darbinieku vietā pilnībā veicot visu alkoholisko dzērienu kvalitātes un nekaitīguma kontroli, kā arī atbilstoša marķējuma tulkojuma izveidi)

  • Alkoholisko dzērienu mazumtirgotājiem- tirgoto dzērienu kvalitātes, nekaitīguma un/vai marķējuma pārbaudi attiecībā uz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ar sekojošiem ieteikumiem

u.c.

Līguma projektu par ikmēneša normatīvo aktu saraksta (izmaiņas, grozījumi, papildinājumi) saņemšanu pieprasīt šeit

Izcenojumu marķējuma teksta izstrādei un/vai labojumu veikšanai pieprasīt šeit

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217817 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..