LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem, kas stājās spēkā 2013.gada 11.jūlijā, nosaka  virkni jauno prasību, tajā skaitā prasību par paziņojumu sniegšanu Eiropas Komisijai par ES tirgū laistiem kosmētikas līdzekļiem vienotajā EK portālā CPNP - Cosmetic Product Notification Portal.

Paziņošanas procesā CPNP portālā citas informācijas starpā tiek ievadīti dati par kosmētikas līdzekļu sastāvu un marķējuma paraugi, kas turpmāk ir pieejami ES dalībvalstu kompetentām institūcijām.

Lai minimizētu kosmētikas līdzekļu ražotāju un importētāju riskus, kas ir saistīti ar neatbilstošo šis un citu ES Regulas Nr. 1223/2009 prasību izpildi, LATSERT veic:

  • kosmētikas līdzekļu sastāva/receptūru un/vai marķējumu pārbaudi un nepieciešamo labojumu identificēšanu pirms to ievadīšanai CPNP portālā vai citām uzņēmumu vajadzībām, tajā skaitā:

    • aizliegto un lietošanai ierobežotu vielu kontroli;

    • sastāvdaļu pareizības norādi;

    • marķējumā un/vai reklāmas materiālos iekļautās informācijas izvērtēšanu, nosakot to atbilstību Regulas Nr. 1223/2009 prasībām, receptūrai un citiem datiem;

  • kosmētikas līdzekļu testēšanu to raksturīgo fizikāli - ķīmisko rādītāju noteikšanai „kosmētikas līdzekļa lietas” sagatavošanas vai citām vajadzībām;

  • cita veida ekspertīzes.

Drukāt

LATSERT sniedz sekojošus pakalpojumus kosmētikas līdzekļu jomā:

Lai saņemtu papildus informāciju vai pieteiktu produkcijas pārbaudi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217829, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību