Drukāt

Tekstilizstrādājumu un materiālu testēšana

LATSERT testēšanas laboratorija:
 • ir vienīgā Latvijā akreditētā tekstilmateriālu testēšanas laboratorija;

 • veic tekstilmateriālu un izstrādājumu mehānisko, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanu; 

 • sniedz testēšanas pakalpojumus saskaņā ar LVS, EN, ISO un citiem starptautiski atzītiem standartiem;

 • nemitīgi palielina testēšanas pakalpojumu klāstu, apgūstot aizvien jaunas testēšanas metodes un sekojot līdzi jaunākajām tendencēm tekstila testēšanas jomā un klientu vajadzībām;

 • apliecina kvalifikāciju, sistemātiski piedaloties dažādās starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas programmās

 
Testēšanas sfēra
tekstilmateriālu mehānisko un fizikālo īpašību noteikšana:
 • pārraušanas slodze un pagarinājums 
 • stiepjamība vai atgriezeniskā un neatgriezeniskā deformācija
 • masa uz laukuma vienību
 • pillings
 • higroskopiskums
 • izturība pret dilšanu
 • gaisa caurlaidība
 • elektriskā pretestība
 • lineāro izmēru izmaiņas pēc slapjas apstrādes
 • atjaunošanās pēc burzīšanas
 • lineārie izmēri
 • pH
 • diegu skaits uz laukuma vienību
 • krāsojuma noturība pret sauso vai mitro berzi, mazgāšanu, ķīmisko tīrīšanu, sviedriem, gludināšanu, ūdeni, gaismu 
 • degšanas īpašības 
 • hidrostatiskā spiediena tests
 • mitrināšanas tests 
 • atstarojošās īpašības
 • citi rādītāji
tekstilmateriālu ķīmisko īpašību noteikšana:
 • tekstilšķiedru sastāvs
 • formaldehīds
 • ftalāti
 • pirmējie aromātiskie amīni
 • pentahlorfenols
 • toksiskie elementi
 • citi rādītāji

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217837 vai 27861820; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..