Drukāt

Spēļu laukumu aprīkojums - tehniskais fails

Tehniskais fails ir ražotāja sagatavota dokumentācija par izstrādājumu, ar mērķi nodrošināt katras saražotās vienības atbilstību obligātajiem drošuma kritērijiem un ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām.

Korekti sagatavots tehniskais fails par izstrādājumu ir būtisks priekšnoteikums, lai ražotājs, neatkarīgi no tā izvēlētā atbilstības novērtēšanas risinājuma, varētu garantēt ražotās produkcijas kvalitātes prognozējamību un stabilitāti .

Spēļu laukuma aprīkojuma tehniskajā failā parasti ir ietverts:

  • izstrādājuma identifikācija;

  • informācija par konstrukciju, izmēriem, ražošanā izmantotajiem materiāliem, furnitūru, norāde par krāsām un lakām), kā arī informācija par drošu visa aprīkojuma elementu montāžu;

  • atbilstības apliecinājumi , drošibas datu lapas par izmantotajām ķīmiskajām vielām, to maisījumiem  (lakas, krāsas, līmes)

  • detaļu rasējumi

  • uzstādīšanas, montāžas instrukcija (vēlams, ietverot grafisko informāciju par drošības zonām un nepieciešamo drošo attālumu no cita aprīkojuma), 

  • informācija par tehnisko apkopi un pārbaudi;

  • ražotāja noteiktā kārtība dažādu drošuma aspektu kontrolei ražošanas procesā.

  • testēšanas pārskati vai citi dokumenti, kas pierāda atbilstību EN standartiem un ES normatīvajiem aktiem.