LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Tabakas izstrādājumu ekspertīzē tiek sniegtas atbildes uz pieteicēja uzdotajiem jautājumiem par novērtējamā parauga atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un ražotāja deklarētajām prasībām, tostarp:

  • cigaretēs faktiskā darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda satura atbilstība iepakojumā marķējumā deklarētajam;

  • samazinātās aizdegšanās spējas prasību novērtēšana cigaretēm;

  • tabakas izstrādājumu iepakojuma noformējuma atbilstība.

Ekspertīzes slēdzieni tiek balstīti uz paraugu pārbaudi LATSERT laboratorijā, kura ir viena no EK oficiālajām laboratorijām cigarešu testēšanai. 
Lai ekspertīzes atzinums, kā arī laboratorijā pārbaudāmais paraugs un iegūtie testēšanas rezultāti, maksimāli precīzi raksturotu tabakas izstrādājumu – cigaretes - pieteicējiem paraugu atlases un piegādes procesā ir jāņem vērā starptautiskā standarta ISO 8243  par cigarešu paraugu atlasi  nosacījumus.
LATSERT veiktās tabakas izstrādājumu ekspertīzes izmanto ne tikai uzņēmēji, bet arī valsts kompetentās institūcijas – Latvijas un ārvalstu tirgus uzraudzības institūcijas u.c.

Lai pieteiktu tabakas izstrādājumu ekspertīzi vai saņemtu papildus informāciju, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību