Drukāt
Šķiltavas ir gandrīz katrā mājsaimniecībā esoši izstrādājumi, kurai var radīt risku, jo rada liesmu, karstumu un satur uzliesmojošu degvielu. Ja šķiltavas neatbilstoši paredzētajam pielietojumam izmanto bērni, negadījumu iespējamības risks ir ļoti augsts. Statistika apliecina, ka ar šķiltavām saistītajos negadījumos ļoti bieži ir iesaistīti mazi bērni.
 
Uz šķiltavu drošību attiecas divi tehniskie standarti: 
  • Eiropas un starptautiskais standarts EN ISO 9994:2002 “Šķiltavas – Drošības specifikācija”, kurā noteiktas šķiltavu kvalitātes, drošuma un nekaitīguma prasības, kā arī pasības šķiltavu marķējumā norādamai informācijai. Vispārējās šķiltavu drošuma prasības jāizpilda visām šķiltavām, neatkarīgi no to paredzētā pielietojuma veida.
  • Eiropas standarts EN 13869:2002 “Šķiltavas – Bērniem drošas šķiltavas – Drošības prasības un testēšana” ar specifikācijām attiecībā uz bērniem drošiem izstrādājumiem. Par bērniem drošām šķiltavām uzskata šķiltavas, kuras parastos vai iespējami paredzamos apstākļos nevar iedarbināt bērni, kas jaunāki par 51 mēnesi. To iedarbināšanai ir vajadzīgs spēks vai arī šķiltavu konstrukcija, aizdedzes mehānisma aizsardzība vai aizdedzes nodrošināšana ir pietiekami sarežģīta. 
Eiropas Savienības tirgū ir aizliegtas jaunrades šķiltavas – t.i. tādas šķiltavas, kas savas formas vai izskata dēļ ir īpaši pievilcīgas bērniem, piemēram rotaļlietu, mobilo telefonu formā, atdarina pārtiku, ir ar animācijas elementiem u.c.