Drukāt

Degvielas sertifikācija

Sertifikācija jeb atbilstības novērtēšana virknei degvielas veidu Latvijā ir obligāta.

Tā piemērām, Latvijas Republikas Ministru kabineta Nr.332 (26.09.2000) 11.punkts nosaka, ka „benzīna un dīzeļdegvielas (turpmāk – degviela) atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar ar atbilstības sertifikātu, kuru izsniegusi sertifikācijas institūcija, .. pamatojoties uz akreditētas testēšanas laboratorijas testēšanas pārskatiem”, kas nozīmē, ka Latvijā nav atļauts piedāvāt degvielu bez noteiktā veidā iegūta atbilstības sertifikāta.

 Izņēmums ir Eiropas Savienības dalībvalstī ražotas, akreditētā testēšanas laboratorijā testētas degvielas partijas, kurām sertifikācija nav obligāta. Savukārt, ja tiek tirgū piedāvāts šādu degvielas partiju maisījums, un tam nav veikta testēšana akreditētā laboratorijā, tad šādam maisījumam arī ir jāveic obligātā atbilstības novērtēšana.

LATSERT ir atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, tādējādi par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, tādējādi ļaujot piedāvāt sertifikācijas pakalpojumus degvielas obligātajā jomā.

Papildus obligātai, LATSERT veic arī degvielas sertifikāciju brīvprātīgajā jomā, novērtējot, tai skaitā, atbilstību starptautisko standartu vai klienta definētām prasībām.

Atbilstības sertifikāti tiek izsniegti, t.sk. pamatojoties uz LATSERT laboratorijas veiktās testēšanas rezultātiem, kas izsniegti saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025“Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”, tos interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259 “Naftas produkti – Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217817 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..