LatviesurussianEnglish

Drukāt

Pārtikas produktu sertifikācija

Pārtikas produktu aprite ir viena no visstingrāk reglamentētajām uzņēmējdarbības jomām Eiropas Savienībā (ES).

Pārtikas uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti kādā no pārtikas aprites posmiem, ir jāievēro virkne normatīvo aktu - gan ES regulu un lēmumu, gan Latvijas likumu un MK noteikumu, prasības attiecībā uz:

 • pārtikas ieguves, pārstrādes, uzglabāšanas, izplatīšanas un citiem procesiem;
 • paškontroles veikšanu, tajā skaitā HACCP principu ieviešanu;
 • pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu;
 • pārtikas piesārņojuma novēršanu un piesārņojuma normu ievērošanu;
 • pārtikas piedevu, aromatizētāju, vitamīnu, un minerālvielu pievienošanu;
 • veselīguma un uzturvērtības norāžu izmantošanu;

daudziem citiem pārtikas kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanas aspektiem

Drukāt

Ņemot vērā to, ka pārtikas kvalitāte un nekaitīgums ir viens no mūsu galvenajiem darbības virzieniem jau gandrīz 20 gadus, kuru laikā ir uzkrāta vērā ņemama pieredze, LATSERT šajā jomā piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, tajā skaitā:
 • pārtikas produktu sertifikāciju uz atbilstību ES un Latvijas normatīviem aktiem;
 • pārtikas uzņēmumu, tajā skaitā uz HACCP principu pamata izveidoto paškontroles sistēmu, atbilstības novērtēšanu;
 • pārtikas produktu testēšanu un atzinumu/slēdzienu noformēšanu par to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • konsultācijas un informatīvo atbalstu ES un Latvijas likumdošanas jautājumos;
 • dažāda veida ekspertīzes;
 • paškontroles un HACCP sistēmu izstrādi;
 • pārtikas uzņēmumu darbinieku apmācību;
 • palīdzību pārtikas produktu marķējumu tekstu izstrādē saskaņā normatīvo aktu prasībām;
 • citus pakalpojumus.

Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. +371 67217817 vai +371 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.