LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Kā saņemt LATSERT sertifikātu?

Lai saņemtu sertifikātu, kas apliecina produkcijas atbilstību ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī reglamentēto higiēnas prasību ievērošanu ražošanas procesā, lūdzu, aizpildiet pieteikumu sertifikācijai un iesniedziet to LATSERT. Pieteikumam pievienojiet nepieciešamos dokumentus.

Atbilstības sertifikāts tiks izsniegts pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, produkcijas paraugu testēšanas, un ražošanas procesa pārbaudes.

Ja sertifikātu nepieciešams saņemt noteiktām produkcijas partijām, sertifikācijas procesā tiks veikta dokumentācijas pārbaude un produktu paraugu testēšana.

Brīvās tirdzniecības (FREE SALE) sertifikāta saņemšana

Atbilstības sertifikāta saņemšana  produkcijai, kuru paredzēts eksportēt uz Muitas Ūnijas valstīm (Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna)