Pārtikas produktu iepakojums un materiāli, kas ir saskarē ar pārtikas produktiem, var ne tikai ietekmēt produktu organoleptiskās īpašības, bet arī būt par pārtikas piesārņojuma iemeslu materiālos esošo ķīmisko vielu migrācijas dēļ.

Ātrās brīdināšanas sistēmas pārtikai un barībai (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) dati par bīstamiem produktiem liecina, ka ap 8% no viesiem paziņojumiem ir paziņojumi par neatbilstošiem materiāliem un izstrādājumiem, kas ir paredzēti saskarei ar pārtiku. 

Lasīt vairāk!

 

Ņemot vērā esošus datus par šo materiālu ietekmi uz pārtikas nekaitīgumu, pēdējos gados Eiropas Savienībā ir pieņemta virkne normatīvo aktu šajā jomā, kā arī tiek stiprināta šo noteikumu ievērošanas valsts uzraudzība.

Šādos apstākļos, ņemot vērā kontaktam ar pārtiku izmantojamo materiālu daudzveidību un dažādo kvalitāti, ir svarīgi pirms to izmantošanas iegūt objektīvus pierādījumus un datus par materiāla atbilstību, lai izslēgtu tā iespējamo negatīvo ietekmi uz pārtikas produktu.