Drukāt

Kosmētikas notifikācija

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1223/2009   (2009.gada 30.novembris)  par kosmētikas līdzekļiem nosaka jauno kārtību, kādā ražotājs vai importētājs paziņo atbildīgajām institūcijām par kosmētikas līdzekļiem, kas tiek piedāvāti Eiropas Savienības (ES) tirgū.
 
Ar šis Regulas piemērošanas brīdi - 2013.gada 11.jūliju visiem ES tirgū esošiem kosmētikas līdzekļiem jābūt paziņotiem Eiropas Komisijai, kura šim vajadzībām izveidoja un uztur Kosmētikas līdzekļu elektroniskās paziņošanas portālu CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). 
 
Paziņojumi par kosmētikas līdzekļiem jāiesniedz, neraugoties uz to, ka tie ir agrāk bijuši paziņoti kādai nacionālajai nozīmētai institūcijai.
 
Informācija CPNP jāievada saskaņā ar CPNP lietošanas pamācību - Cosmetic Product Notification Portal User Manual.