Drukāt

HACCP apmācība 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 „Par pārtikas higiēnu” 5. pantā noteiktā prasība izmantot HACCP principu pieeju pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanai. Tas nozīmē, ka par Paškontroles sistēmu atbildīgajiem darbiniekiem pārtikas uzņēmumā ir  jāpārzina HACCP principi, jāprot tos izmantot ikdienā.  Zinošs un kompetents personāls ir būtisks priekšnoteikums, lai uzņēmuma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu darbotos efektīvi.

LATSERT piedāvātajos semināros tiek sniegtas pamatzināšanas par HACCP principiem un to pielietošanu  paškontroles sistēmas pilveidošanai un uzturēšanai. Šīs prasmes ir noderīgas pārtikas uzņēmumu personālam, kuru darbs saistīts ar pārtikas ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanu. 

Semināros tiek skatīti gan teorētiski jautājumi par labu ražošanas un labu higiēnas praksi kā priekšnoteikumiem HACCP procedūru efektivitātes nodrošināšanai, detalizēti apskatīti HACCP ieviešanas soļi, gan arī risināti praktiski piemēri un analizētas situācijas, ņemot vērā semināra dalībnieku darba specifiku. 

Atbilstoši pārtikas uzņēmuma veidam (tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un ražošanas uzņēmumi), dalībnieku priekšzināšanām, LATSERT piedāvā sekojošus seminārus:

  • Pēc HACCP principiem izveidoto procedūru ieviešana, īstenošana un saglabāšana pārtikas uzņēmumā

  • Uz HACCP principiem balstītas procedūras un priekšnoteikumi to ieviešanai un uzturēšanai ēdināšanas uzņēmumā 

  • Paškontroles sistēma, kas balstīta uz HACCP principiem, pārtikas produktu izplatīšanas posmos

Semināri var tikt pielāgoti konkrēta uzņēmuma specifikai, paredzot semināra praktiskajā daļā ar attiecīgo uzņēmumu saistītu produktu un procesu izvērtēšanu.

Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217819 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..