Pārtikas produktu sertifikācija

Pārtikas produktu aprite ir viena no visstingrāk reglamentētajām uzņēmējdarbības jomām Eiropas Savienībā (ES).

Pārtikas uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti kādā no pārtikas aprites posmiem, ir jāievēro virkne normatīvo aktu - gan ES regulu un lēmumu, gan Latvijas likumu un MK noteikumu, prasības attiecībā uz:

  • pārtikas ieguves, pārstrādes, uzglabāšanas, izplatīšanas un citiem procesiem;
  • paškontroles veikšanu, tajā skaitā HACCP principu ieviešanu;
  • pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu;
  • pārtikas piesārņojuma novēršanu un piesārņojuma normu ievērošanu;
  • pārtikas piedevu, aromatizētāju, vitamīnu, un minerālvielu pievienošanu;
  • veselīguma un uzturvērtības norāžu izmantošanu;

daudziem citiem pārtikas kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanas aspektiem