Ņemot vērā to, ka pārtikas kvalitāte un nekaitīgums ir viens no mūsu galvenajiem darbības virzieniem jau gandrīz 20 gadus, kuru laikā ir uzkrāta vērā ņemama pieredze, LATSERT šajā jomā piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, tajā skaitā:
  • pārtikas produktu sertifikāciju uz atbilstību ES un Latvijas normatīviem aktiem;
  • pārtikas uzņēmumu, tajā skaitā uz HACCP principu pamata izveidoto paškontroles sistēmu, atbilstības novērtēšanu;
  • pārtikas produktu testēšanu un atzinumu/slēdzienu noformēšanu par to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • konsultācijas un informatīvo atbalstu ES un Latvijas likumdošanas jautājumos;
  • dažāda veida ekspertīzes;
  • paškontroles un HACCP sistēmu izstrādi;
  • pārtikas uzņēmumu darbinieku apmācību;
  • palīdzību pārtikas produktu marķējumu tekstu izstrādē saskaņā normatīvo aktu prasībām;
  • citus pakalpojumus.

Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. +371 67217826 vai +371 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.