Ja rotaļlietas atbilstības novērtēšanai nav nepieciešama paziņotās institūcijas iesaistīšana veicot rotaļlietas EK tipa pārbaudi, LATSERT laboratorijas tehniskās iespējas un speciālistu zināšanas var būt noderīgas, lai sniegtu atbalstu ražotājam drošuma novērtējuma sagatavošanas procesā.
Visaptverošai rotaļlietas drošuma novērtējuma sagatavošanai piedāvājam:
  • rotaļlietu testēšanu - fizikālo, mehānisko, ķīmisko, mikrobioloģisko raksturlielumu pārbaudi,
  • rotaļlietu tehniskās dokumentācijas, tostarp sagatavotā drošuma novērtējuma izvērtēšanu
  • rotaļlietu ražošanas pārbaudi - potenciālo apdraudējumu noteikšanai, 
  • ražotāja sagatavotā rotaļlietas marķējuma izvērtēšanu.

Lai saņemtu papildus informāciju rotaļlietu drošuma novērtēšanu vai izvēlētā pakalpojuma pieteikšanai, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217826, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību