LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Citu produktu ekspertīze

Saskaņā ar ES direktīvu 2001/95/EC par produktu vispārēju drošumu
(Preču un pakalpojumu drošuma likumu) jebkura produkta ražotājs vai izplatītājs nedrīkst pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt preces, kuras neatbilst drošuma prasībām, kā arī preces, par kuru drošumu viņam nav pietiekamas informācijas.

Tas nozīmē, ka uzņēmēja rīcībā jābūt informācijai un objektīviem pierādījumiem vēl pirms produkta piedāvāšanas tirgū, tajā skaitā sertifikātiem un testēšanas pārskatiem, kas liecinātu par produkta atbilstību ES prasībām. Tādu pierādījumu esamība it sevišķi svarīga gadījumos, kad produkti ir importēti no trešajām valstīm, kuru likumdošana produktu drošuma jomā atšķiras no ES noteiktās.

Ja Jūs ražojat vai izplatāt tādus produktus, kā higiēnas līdzekļi, papīra salvetes un dvieļi, sadzīvē izmantojamie izstrādājumi, vai kādus citus produktus, un Jūs esat ieinteresēti iegūt neatkarīgas institūcijas apstiprinājumu par produkta atbilstību,

LATSERT var, atkarībā no konkrētas vajadzības:

  • veikt pieteikto produktu testēšanu un/vai novērtēšanu uz atbilstību drošuma un/vai klienta definētām prasībām; 

  • izsniegt slēdzienu/atzinumu par produktu atbilstību;

  • noformēt EC deklarāciju.

Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. +371 67217829 vai +371 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.