CE sertifikāts - Paziņotās sertifikācijas institūcijas izsniegtais EK tipa pārbaudes sertifikāts rotaļlietai apliecina, ka rotaļlietas tips atbilst  būtiskajām drošuma prasībām un dod tiesības ražotājam ievietot CE atbilstības zīmi uz attiecīgā rotaļlietas modeļa.

Ražotājs, kas saņēmis EK tipa pārbaudes sertifikātu, nodrošina ka,:
  • ražošanas procesā un tā pārraudzības laikā tiek nodrošināta izgatavoto rotaļlietu atbilstība apstiprinātajam tipam;
  • marķē katru atsevišķo rotaļlietu ar CE atbilstības marķējumu;
  • rakstiski sagatavo rotaļlietas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši šo noteikumu, iekļaujot atsauci par EK tipa pārbaudes sertifikātu.
Ja sertifikācijas procesā iegūti pierādījumi, ka rotaļlietas tips neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, sertifikācijas pieteikuma iesniedzējam tiek sagatavots pamatots un detalizēts atteikums sertifikācijai par neizsniegšanas iemesliem, norādot to detalizētu pamatojumu.