LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Rotaļlietu CE sertifikācija tiek veikta, novērtējot rotaļlietas tipa atbilstību prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (Latvijas Republikas MK 2011.gada 15.februāra noteikumi Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi"
 
Rotaļlietas tipa pārbaudi – EK Tipa sertifikāciju obligāti ir jāveic, ja :
  • nav piemērojamo standartu, kas aptver visas attiecīgās rotaļlietas būtiskās drošuma prasības;
  • rotaļlietas ražotājs nav izmantojis piemērojamos standartus, vai tie izmantoti daļēji,
  • piemērojamie standarti publicēti ar ierobežojumiem,
  • ražotājs uzskata, ka rotaļlietas veids, projekts, konstrukcija vai izmantošanas mērķis nosaka, ka nepieciešama trešās puses novērtēšana.
Rotaļlietas tipa pārbaude var būt brīvprātīgs ražotāja lēmums, tādejādi izpildot klientu vēlmes, stiprinot potenciālo klientu uzticību, palielinot tirgus daļu vai apgrozījumu.
 
Sertifikācijas procesā tiek pārbaudīts:
  1. rotaļlietas tehniskā dokumentācija un iesniegtie atbilstības pierādījumi, lai apstiprinātu, ka tehniskais projekts nodrošina rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām
  2. saskaņā ar tehnisko dokumentāciju izgatavotais rotaļlietas Tipa paraugs – kura  testēšana tiek LATSERT laboratorija saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem
Drukāt

CE sertifikāts - Paziņotās sertifikācijas institūcijas izsniegtais EK tipa pārbaudes sertifikāts rotaļlietai apliecina, ka rotaļlietas tips atbilst  būtiskajām drošuma prasībām un dod tiesības ražotājam ievietot CE atbilstības zīmi uz attiecīgā rotaļlietas modeļa.

Ražotājs, kas saņēmis EK tipa pārbaudes sertifikātu, nodrošina ka,:
  • ražošanas procesā un tā pārraudzības laikā tiek nodrošināta izgatavoto rotaļlietu atbilstība apstiprinātajam tipam;
  • marķē katru atsevišķo rotaļlietu ar CE atbilstības marķējumu;
  • rakstiski sagatavo rotaļlietas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši šo noteikumu, iekļaujot atsauci par EK tipa pārbaudes sertifikātu.
Ja sertifikācijas procesā iegūti pierādījumi, ka rotaļlietas tips neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, sertifikācijas pieteikuma iesniedzējam tiek sagatavots pamatots un detalizēts atteikums sertifikācijai par neizsniegšanas iemesliem, norādot to detalizētu pamatojumu.