LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Bērnu aprūpes preces - drošuma novērtējums

Jebkuram patērētājam, iegādājoties preces bērna aprūpei, vairumā gadījumu primārais ir to kvalitāte, ērtums lietošanā, fukcionalitāte, arī izmantotie materiāli un ne mazāk svarīgi preces cena.

Ražotāja uzdevums savukārt ir ne tikai piepildīt potenciālo patērētāju vēlmes un cerības par preču kvalitātes īpašībām, bet vienlaicīgi ražot izstrādājumus, kuri atbilst visām drošuma prasībām.

Lielākā daļa no bērnu aprūpē izmantojamām precēm ietilpst Vispārējās preču drošuma direktīvas 2001/95/EK darbības sfērā, bet konkrētus uz tām attiecināmus kritērijus reglamentē gan obligāti piemērojamie ES un dalībvalstu normatīvie akti, gan arī brīvprātīgi piemērojamie EN standarti.

Kā ikviena prece, arī bērnu aprūpes preces var radīt riskus, kā ievainojumus, aizrīšanos, nožņaugšanos, noslāpšanu, ķīmisku saindēšanos, higiēnas risku un tml.  Tāpēc uzņēmējam ir nepieciešams atrast piemērotāko risinājumu savu tirgū piedāvājamo bērnu preču drošuma pierādīšanai un apliecināšanai – piemēram, izstrādājumu sertifikācija, testēšana, preces drošuma novērtējums.

Par DROŠU uzskatāms jebkurš produkts, kas normālos un loģiski paredzamos lietošanas apstākļos, ieskaitot ilgstošu lietošanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju, nerada nekādu risku vai rada vienīgi minimālos riskus, kuri samērojami ar produkta izmantošanu un uzskatāmi par pieņemamiem un nepakļauj veselības apdraudējumam ne lietotājus ne apkārtējos cilvēkus.

Sagatavojot drošuma novērtējumu nepieciešams izvērtēt visus ar konkrēto izstrādājumu saistītos iespējamos apdraudējumus, ņemot vērā arī sekojošus apsvērumus:

  • izstrādājuma īpašības, ieskaitot sastāvu, izmantotās izejvielas, iepakojumu, sniegtos norādījumus par montāžu, uzstādīšanu, lietošanu;
  • mijiedarbību ar citiem ar citiem izstrādājumiem, produktiem, ja tos izmantos vai varētu izmantot kopā,produkta noformējumu, marķējumu, sniegtos brīdinājumus, norādījumus lietošanai, utilizācijai,
  • patērētāju kategorijas, kurus izstrādājums varētu apdraudēt
Drukāt

LATSERT piedāvātie pakalpojumi sniegs uzņēmējiem nepieciešamos pamatojumus un bērnu preču drošuma novērtējuma sagatavošanas procesā:
  • testēšana – bērnu preču kvalitātes raksturlielumu  un EN standartos noteikto drošuma prasību testēšana
  • uz konkrētu bērnu preci attiecināmo normatīvajos aktos definēto drošuma prasību apkopošana
  • bērniem paredzētu izstrādājumu drošuma novērtējums, saskaņā ar EN standartu prasībām
  • bērnu preces marķējuma izvērtējums, marķējuma teksta u.c. informācijas tulkošana valsts valodā 

Lai saņemtu papildus informāciju bērnu preču drošuma novērtēšanu vai izvēlētā pakalpojuma pieteikšanai, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217826, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību