LatviesurussianEnglish

Drukāt

Bērnu preču drošums ir svarīgs, jo to lietotājs - BĒRNS – ir neaizsargāts.
Uz precēm, kas paredzētas bērniem, ir attiecināmas vispārējā produktu drošuma direktīvā (2001/95/EK) noteiktās prasības. Prasību mērķis ir nodrošināt, ka visi ES tirgū piedāvātās preces bērniem būtu drošas, t.i. ne lietošanas laikā, ne lietojot ilgtermiņā, tās neradīs apdraudējumu bērnam, neietekmēs negatīvi bērna veselību – neatbilstošas konstrukcijas, nepietiekošas informācijas vai kaitīgu, potenciāli bīstamu sastāvdaļu dēļ. 
 
Liela daļa izstrādājumu var būt saistīti ar potenciālu apdraudējumu bērnam, piemēram, nožņaugšanos ar žalūziju auklām, drēbju un kapuču auklām, savainošanos no spēļu laukumu aprīkojuma, bērnu ratiem, augstajiem bērnu krēsliem, staiguļiem, u.c. apdraudējumus saistībā ar bērnu precēm.
 
Gan ražotājiem, gan importētājiem, gan izplatītājiem, gan piegādātājiem ir pienākums laist tirgū vienīgi drošus produktus, kuri ir ražoti ievērojot uz konkrētajiem izstrādājumiem attiecināmās Eiropas standartu un Eiropas Kopienas vai attiecīgo dalībvalstu normatīvo aktu prasības.
 
Preču drošumu katrā Dalībvalstī kontrolē kompetentās institūcijas, Latvijā - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Katra Dalībvalsts par ES tirgū atklātajiem patērētājiem bīstamiem produktiem regulāri sniedz informāciju ES ātrās brīdināšanas sistēmā RAPEX.
Drukāt

RAPEX sistēmā ir paziņojumi par bīstamām bērnu precēm, ietilpstošām kādā no zemāk norādītajām preču grupām:
 • Knupīši,
 • Māneklīšu turētāji
 • Trauki bērnu ēdināšanai, šķidrumu uzņemšanai
 • Bērnu sētiņas,
 • Augstie bērnu krēsli
 • Bērnu gultas
 • Vannas krēsli vai riņķi
 • Piepūšamās peldēšanas aproces
 • Juvelieru izstrādājumi- kaklarotas
 • bērnu rati
 • Saliekamie krēsli, galdi
 • Apģērbs bērnu naktsguļai
 • Āra apģērbi bērniem
 • žalūziju auklas  u.c.
Rūpējoties par tirgū piedāvāto bērnu preču drošumu, LATSERT speciālistu daudzpusīgās zināšanas kā arī laboratorijas tehniskās iespējas var būt noderīgas, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem preču atbilstības apliecināšanai.
 
LATSERT piedāvā :
 • testēšanu, tostarp pēc EN standartu prasībām - fizikālo, mehānisko, ķīmisko, mikrobioloģisko raksturlielumu pārbaudi ,
 • risinājumus bērnu preču brīvprātīgai sertifikācijai
 • izstrādājumu drošuma novērtējumu EN standartos noteiktajām prasībām,

Lai saņemtu papildus informāciju preču drošuma saistītajiem jautājumiem  vai izvēlētā pakalpojuma pieteikšanai, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību