LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Alkoholisko dzērienu ekspertīze

Obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības alkoholiskiem dzērieniem ir noteiktas daudzos normatīvos aktos - gan LR Ministru kabineta noteikumos, gan Eiropas Savienības regulās.
 
ES regulas īpaši reglamentē:
 • stipros alkoholiskos dzērienus 
 • nearomatizētus vīnogu vīna nozares produktus (vīnu, dzirkstošo vīnu, desertvīnu u.c.)
 • aromatizētus vīnogu vīna nozares produktus (aromatizētu vīnu, aromatizētu vīnu saturošu dzērienu, aromatizētu vīnu saturošu kokteili u.c.)
Tā kā, saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu, katrā aprites posmā par dzēriena atbilstību prasībām ir atbildīgs attiecīgais dzēriena realizētājs, tad katram uzņēmējam, kas darbojas ar alkoholiskajiem dzērieniem,  šīs regulas ir jāzina un jāievēro.
 
Nereti regulu prasības uzņēmējiem nav viegli izprotamas, jo izklāstītas, lietojot sarežģītu terminoloģiju un atsauces uz citiem normatīvajiem aktiem.
 
 
LATSERT veic ekspertīzi pēc uzņēmēju vai valsts uzraudzības iestāžu lūguma, sniedzot novērtējumu, vai  
 • alkoholiskais dzēriens atbilst prasībām attiecībā uz
  • izmantotajām ražošanas metodēm
  • izmantotajām produkta pamatsastāvdaļām
  • produkta raksturlielumiem (alkohola, metilspirta, cukura, gaistošo vielu, sorbīnskābes, sēra dioksīda u.c. saturu)
  • lietotajām pārtikas piedevām
  • izmantotiem iepakojamiem materiāliem
  • ķīmisko un mikrobioloģisko piesārņojumu (t.sk. smagajiem metāliem, melamīnu, ohratoksīnu) u.c
 • alkoholiskā dzēriena marķējums ir veidots atbilstoši attiecīgajiem nosacījumie
 • alkoholiskā dzēriena ražošana un uzglabāšana notiek, ievērojot higiēnas prasības (t.sk. tās, kas noteiktas regulā 852/2004), nosacījumus paškontroles sistēmai un kvalitātei
Alkoholisko dzērienu novērtēšana notiek (izvēlētā metode ir atkarīga no novērtēšanas kritērijiem un pasūtījuma):
 • izvērtējot dokumentos sniegto informāciju un/vai
 • veicot ražotnes auditus un/vai
 • pārbaudot produktu paraugus laboratorijās un/vai
 • novērtējot produkta marķējumu un reklāmas materiālus  

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217826 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..