LatviesurussianEnglish

 

Jaunumi

Jaunā regula kosmētikas jomā

2013.gada 11.jūlijā ir stājusies spēkā Regula 1223/2009 par kosmētikas līdzekļu drošumu.

Regula nosaka jauno kārtību, kādā ražotājs vai importētājs paziņo atbildīgajām institūcijām par kosmētikas līdzekļiem, kas tiek piedāvāti Eiropas Savienības (ES) tirgū, nosaka prasības kosmētikas lietai un drošuma novērtējumam, kā arī citas jaunas prasības kosmētikas drošumam un apritei.

Ar šis Regulas piemērošanas brīdi -  2013.gada 11. jūliju visiem ES tirgū esošiem kosmētikas līdzekļiem jābūt paziņotiem Eiropas Komisijai, kura šim vajadzībām izveidoja un uztur Kosmētikas līdzekļu elektroniskās paziņošanas portālu - CPNP.