LatviesurussianEnglish
Print

Fasēto preču statistiskā kontrole

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1278 (12.11.2013) “Metroloģiskās prasības fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība” prasībām, ja importētājs vai ražotājs pārdod preces, kuru marķējumā ir norādīta atbilstības zīme ‘e’ (parasti tā atrodas blakus neto masas vai tilpuma norādei), tam ir jāveic virkne pasākumu, t.sk. pēc pieprasījuma jāsniedz Patērētāju aizsardzības centram  fasēto preču statistiskās kontroles rezultātus.
Ņemot vērā to, ka preču statistiskā kontrole prasa laiku un zināšanas, ne vienmēr produktu importētāji un ražotāji var izpildīt šo likumdošanas prasību.
 
Tāpēc SIA “Latvijas sertifikācijas centrs” (LATSERT) piedāvā savu palīdzību šajā jomā, veicot minēto MK noteikumu 17.3. punktā norādīto preču pārbaudi.

Papildus informācijas saņemšanai un pasūtījuma noformēšanai, lūdzam sazināties pa tālr. 67217817 vai e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..