LatviesurussianEnglish

 
 

News

Hroma VI noteikšana dabīgās ādas izstrādājumos, kas nonāk saskarē ar cilvēka ādu

Lai mazinātu riskus patērētāju veselībai , REACH regula ir papildināta ar  ierobežojumiem attiecībā uz Hroma VI savienojumu saturu ādas izstrādājumos un izstrādājumiem ar ādas detaļām , kurus lieto patērētāji vai darba ņēmēji, un kuri parastos un paredzamos lietošanas apstākļos var nonākt saskarē ar ādu. Hroma VI savienojumi, saskarē ar cilvēka ādu, rada risku veselībai – var izraisīt sensibilizāciju un alerģisku reakciju. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)  XVII pielikuma papildinājumu hroma VI koncentrācija ādas komponentos nedrīkst pārsniegt 3 mg/kg (0,0003 %masas).

Ādas izstrādājumi, tostarp apavi, cimdi, pulksteņu siksniņas, bižutērija un aksesuāri , kuros ir konstatēta paaugstināta Hroma VI koncentrācija tiek izņemti no tirgus, par tiem Eiropas ātrās paziņošanas sistēmā nepārtikas precēm – RAPEX attiecīgo ES valstu tirgus uzraudzības institūcijas ziņo citām dalībvalstīm .

Lai palīdzētu uzņēmējiem  pārliecināties, ka tirgū piedāvātajos ādas izstrādājumos nav pārsniegtas noteiktās normas,  LATSERT laboratorijā ir iespējams pasūtīt  hroma VI testēšanu. Vēršam uzmanību, ka reglamentētās normas hroma VI savienojumu koncentrācijai  ir spēkā no 2015.gada 01.maija, un attiecas arī uz lietotiem ādas izstrādājumiem. 

Papildus informācijas saņemšanai un pasūtījuma noformēšanai, lūdzam  sazināties par tālruni: 67217837  vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.