LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Konsultācijas - higiēnas auditi

Kā viens no būtiskākajiem normatīviem aktiem, kas jāievēro pārtikas produktu ražotājiem, sagatavotājiem, uzglabātājiem, transportētājiem utt., ir t.s. regulas par higiēnu - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku.
 
Savukārt, Regulā Nr. 178/2002 ir noteikts, ka ja vēlas  produktus importēt, to ražošanas nosacījumiem ir jābūt atbilstošiem minēto regulu nosacījumiem vai ekvivalentiem.
 

LATSERT veic uzņēmumu auditus ar mērķi pārbaudīt to atbilstību minēto regulu prasībām. 

Uzņēmumi LATSERT veiktos auditus izmanto:

  • lai identificētu un novērstu  potenciālās problēmas valsts uzraudzības institūciju vizīšu laikā

  • uzsākot darbu pārtikas aprites jomā

  • lai sniegtu uzņēmuma izcilības apliecinājumu saviem klientiem un patērētājiem atbilstības sertifikāta vai audita pārskata veidā

  • lai pārliecinātos par izejvielu piegādātāju vai potenciālo sadarbības partneru spēju ievērot higiēnas prasības

  • kā arī citos gadījumos 

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217819 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.