LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Konsultācijas - HACCP auditi

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu  regulā ir noteikts, ka visiem pārtikas apritē iesaistītiem dalībniekiem, kas darbojas kādā no pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmiem ir jāizstrādā un jāievieš paškontroles sistēma, kas balstīta uz HACCP principiem. 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ir riska pārvaldības sistēma un tiek lietota, lai identificētu, novērtētu un kontrolētu ar pārtikas drošību saistītus riskus un ir starptautiski atzīta kā visefektīvākā un lētākā metode, lai novērstu pārtikas piesārņošanu.

Arī virknē starptautisko pārtikas drošības standartu (ISO 22000, BRC u.c.), HACCP principi ir iekļauti kā vieni no svarīgākajiem izpildāmajiem kritērijiem.

LATSERT veic auditus, kas orientēti uz to, lai pārbaudītu, vai uzņēmumā ir izstrādāta, ieviesta un uzturēta HACCP sistēma un/vai ieviestā un izstrādātā obligātā paškontroles sistēma ir balstīta uz HACCP pamatprincipiem. 

Uzņēmumi LATSERT veiktos auditus izmanto:

  • lai pārliecinātos, vai izstrādātā un ieviestā HACCP  sistēma atbilst standartu un normatīvo aktu prasībām

  • lai saprastu, vai paškontroles sistēmā ir iestrādāti visi nepieciešamie HACCP elementi

  • lai pārliecinātos par izejvielu piegādātāju vai potenciālo sadarbības partneru spēju ievērot attiecīgos nosacījumus

  • lai sniegtu uzņēmuma izcilības apliecinājumu saviem klientiem un patērētājiem atbilstības sertifikāta vai audita pārskata veidā

  • kā arī citos gadījumos 

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217817 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.