Drukāt

CE sertifikācija

Bērna neierobežotā fantāzija ļauj gandrīz jebkuru priekšmetu uzlūkot kā rotaļlietu. Tomēr Rotaļlietas ir izstrādājumi, kas mērķtiecīgi paredzēti īpašai patērētāju grupai - bērniem. Tāpēc, lai tās neradītu apdraudējumu bērnu drošībai un veselībai, Eiropas Savienībā ir noteiktas īpašas prasības rotaļlietu drošumam. 
 

  Visām Eiropas Savienības tirgū piedāvātajām rotaļlietām ir jābūt marķētām ar CE zīmi - tas nozīmē, ka rotaļlieta atbilst būtiskajām drošuma prasībām un rotaļlietas ražotājs ir veicis tās atbilstības novērtēšanu.

2009. gada 20.jūlijā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu pilnā apmērā visās dalībvalstīs ir jāpiemēro no 2013.gada 20.jūlija. Latvijā Direktīvas prasības iekļautas 2011.gada 15.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.132 ”Rotaļlietu drošuma noteikumi”.
 
Ko reglamentē likumdošana:
  • vispārējās un specifiskās drošuma prasības rotaļlietām, kuras tiek piedāvātas ES tirgū 
  • Ražotājam ir jāpierāda, ka rotaļlieta ir droša, izmantojot kādu no atbilstības novērtēšanas procedūrām;
  • Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja ir noteikti pienākumi pirms rotaļlietu laišanas tirgu,
Rotaļlietu CE sertifikāciju – rotaļlietas EK tipa pārbaudes kārtību