LatviesurussianEnglish

Drukāt

Ik mēnesi pieaug gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības dalībvalstīs piedāvājamo uztura bagātinātāju klāsts. Ļoti liela daļa no farmācijas uzņēmumu ražotiem vitamīnu, minerālvielu un dažādu aktīvo vielu saturošiem preparātiem Eiropas Savienībā (ES) tiek reģistrēti kā uztura bagātinātāji.
Dažreiz uztura bagātinātāju no zālēm atšķir tikai paredzētā produkta lietošanas deva. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc uztura bagātinātāju nekaitīgums un drošums kļūst arvien aktuālāks. Tāpēc ES normatīvajos aktos pēdējos gados ir notikušas tik lielas izmaiņas attiecībā uz prasībām uztura bagātinātāju sastāvam, marķējumam, iespējām izmantot t.s. veselīguma norādes (health claims) un nepieciešamību pēc attiecīgajiem brīdinājumiem.
Latvijā galvenie nosacījumi darbībām ar uztura bagātinātājiem ir noteikti MK 2015.gada 01.decembra noteikumos Nr.685 „Prasības uztura bagātinātājiem”.
Tomēr, svarīgi ir atcerēties, ka papildus specifiskajiem nosacījumiem, kas reglamentē uztura bagātinātāju apriti, uz šādiem produktiem ir attiecināmas arī visas pārtikas apriti reglamentējošās prasības, t.sk.:
 • prasības pārtikas piedevu lietošanā
 • pārtikas produktu piesārņojuma normas
 • vispārējās prasības pārtikas produktu marķējumam
 • ģenētiski modificēto organismu izmantošana (GMO)
 • jaunās pārtikas (novel food) likumdošana u.c.
Ne mazāk svarīgas ir prasības obligātās paškontroles sistēmas, kas balstīta uz HACCP principiem, ieviešanai un uzturēšanai. Tāpēc uzņēmumiem, kas ražo uztura bagātinātājus (tai skaitā farmācijas nozarē strādājošiem),  jāspēj labi orientēties ne tikai likumdošanā par uztura bagātinātājiem un zālēm, bet arī plašajā ES likumdošanā par pārtikas produktiem.
Piedāvāt uztura bagātinātājus pārdošanai Eiropas Savienībā (t.sk. Latvijā) drīkst tikai tad, ja tie:
 • tiek ražoti legāli
 • nesatur aktīvās vielas tādā daudzumā, kas ļauj tos pieskaitīt zālēm
 • nesatur neatļautas pārtikas piedevas, bet atļauto pārtikas piedevu izmantotais daudzums nepārsniedz noteiktās normas
 • nesatur piesārņotājus neatļautos daudzumos  
 • nav apstrādāti ar jonizējošo starojumu
 • ir atbilstoši marķēti
 • tiek ražoti, ievērojot HACCP principus
 • ir reģistrēti kādā no ES dalībvalstīm
Kādā no ES dalībvalstīm reģistrētus uztura bagātinātājus drīkst izplatīt citās ES valstīs, ja veikta to paziņošana (notifikācija) attiecīgajā valstī. 
Drukāt

Uztura bagātinātāju ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem LATSERT piedāvā:
 • Sertifikāciju
 • Testēšanu
 • Konsultatīvu palīdzību/ palīdzību reģistrācijā (reģistrācijas dokumentu sagatavošanā, iesniegšanā )
 • Ekspertīzi/novērtēšanu
 • Apmācības

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217826 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..