LatviesurussianEnglish
Drukāt

Dabīgais minerālūdens ir produkts, kas ir unikāls gan pēc savas dabas, gan pēc tam piemītošām īpašībām.
Dabīgais minerālūdens nāk no zemes dzīlēm un no parasta dzeramā ūdens atšķiras ar to, ka tam ir dabīgs un nemainīgs sastāvs un to var apstrādāt tikai tādā veidā, lai saglabātu minerālūdenim raksturīgo sastāvu un īpašības.
 
 
kritēriji, kuriem ūdenim jāatbilst, lai to varētu atzīt par dabīgo minerālūdeni;
dabīgā minerālūdens atzīšanai nepieciešama informācija un dati;
prasības dabīgā minerālūdens atzīšanā iesaistīto sertifikācijas institūciju darbībai;
kārtība, kādā tiek izsniegtas dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļaujas.
 
Drukāt

Eiropas Savienības (ES) teritorijā drīkst izplatīt tikai tos minerālūdeņus, kuri ir atzīti par dabīgiem minerālūdeņiem ES dalībvalstīs noteiktajā kārtībā.
 
ES dalībvalstu atzītie dabīgie minerālūdeņi tiek iekļauti Eiropas Komisijas publicētajā sarakstā – List of Natural Mineral Water Recognised by Member States.
 
Dabīgā minerālūdens atzīšanas process Latvijā:
MK noteikumos Nr. 736 noteiktās informācijas un datu iegūšana, apkopošana un analīze no ražotāja puses;
minerālūdens sertificēšana akreditētajā sertificēšanas institūcijā ar mērķi noteikt minerālūdens atbilstību MK noteikumu Nr.736 prasībām;
dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļaujas saņemšana.
 

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. +371 67217817 vai +371 2920318; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..