LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Pārtikas produktu ekspertīzes

Kas ir "nekaitīga pārtika"

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas  (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 14.panta prasībām, tirdzniecībai drīkst piedāvāt tikai nekaitīgus (drošus) pārtikas produktus.
 
Minētās  regulas 17.pantā ir noteikts, ka „uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas un barības apritē, visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos uzņēmumos, kas atrodas viņu pārziņā, nodrošina, lai pārtika vai barība atbilstu pārtikas aprites tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz viņu darbību, un pārbauda, vai minētās prasības ir izpildītas”
 
LATSERT veic ekspertīzi pēc uzņēmēju vai valsts uzraudzības iestāžu lūguma, sniedzot neatkarīgas institūcijas novērtējumu, vai  
  • pārtikas produkts vai tā izejvielas atbilst prasībām attiecībā uz
- ķīmisko un mikrobioloģisko piesārņojumu (t.sk. smagajiem metāliem, melamīnu, ohratoksīnu) u.c.
- lietotajām pārtikas piedevām
- izmantotajām ražošanas metodēm un pamatsastāvdaļām
- iepakojamiem materiāliem u.c.
  • produkta marķējums ir veidots atbilstoši 
  • produkta ražošana un uzglabāšana notiek, ievērojot higiēnas prasības (t.sk. tās, kas noteiktas regulā 852/2004, regulā 853/2004), nosacījumus paškontroles sistēmai un kvalitātei  
Piedāvājam:
  • produkta/ tā izejvielu/ iepakojamo materiālu testēšanu uz piemērojamām prasībām ar slēdzienu par atbilstību un/vai
  • produkta sastāva/receptūras izvērtējumu un/vai
  • izejvielu specifikācijās sniegtās informācijas novērtējumu un/vai
  • ražošanas apstākļu un paškontroles sistēmas pārbaudi un/vai
  • marķējuma pārbaudi un/vai
  • iepakojamo materiālu atbilstības deklarācijā norādīto datu novērtējumu u.c.
Novērtēšanas rezultātā jūs saņemsiet slēdzienu par to, ka produkts atbilst nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai detalizētu izklāstu par papildus nepieciešamām darbībām, lai nodrošinātu attiecīgā produkta atbilstību.
 
Šis pakalpojums ir pieejams gan Latvijas, gan ārvalstu ražotājiem, kā arī produktu importētājiem un izplatītājiem.

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217826 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.