LatviesurussianEnglish

Drukāt

Uztura bagātinātāju novērtēšana

Papildus uztura bagātinātāju sertifikācijai un testēšanai, novērtējumu uztura bagātinātāju jomā var saņemt sekojošos jautājumos: 
 • par uztura bagātinātāju atbilstību normatīvos aktos/standartos/klienta specifikācijās noteiktām prasībām attiecībā uz:
  • produkta sastāvdaļām(t.sk. jaunās pārtikas (novel food) kontekstā) pārtikas piedevu pielietošanu 
  • atbilstību nekaitīguma  kritērijiem (ķīmisko un mikrobioloģisko piesārņojumu, t.sk. smagajiem metāliem, melamīnu, ohratoksīnu u.c.)
  • marķējumu (etiķetes, iesaiņojumu, reklāmas materiāli, tulkojums latviešu valodā), tai skaitā lietotajām veselīguma norādēm (health claims)
  • enerģētisko un uzturvērtību 
  • izmantotiem iepakojamiem materiāliem
  • produkta raksturlielumiem (piem., C vitamīna daudzumu, mitrumu, pH, spirta saturu)
Savukārt, ja nepieciešams oficiāls slēdziens, lai pārliecinātu ieinteresētās puses par uztura bagātinātāja atbilstību/neatbilstību kādām prasībām, piedāvājam saņemt rakstisku eksperta atzinumu par ar uztura bagātinātāja kvalitāti, nekaitīgumu vai marķējumu saistītu jautājumu.
 
Papildus iesakām izmantot arī auditus/inspicēšanu jūsu vai jūsu esošo vai potenciālo sadarbības partneru uzņēmumā:
 • attiecībā uz Regulas 852/2004 un/vai Regulas 853/2004  prasībām
 • lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti Regulā 178/2002 noteiktie nosacījumi izsekojamības nodrošināšanai
 • paškontroles sistēmai, kas pamatojas uz   HACCP principiem
 • attiecībā uz standartu BRC Global Standard for Food   Safety prasībām (iekšējo auditu)
 • jūsu uzņēmuma definētām kvalitātes/nekaitīguma prasībām
 • jūsu uzņēmuma noteiktām prasībām produktu ražošanai u.c.
 
Uztura bagātinātāju importētājam vai ražotājam var noderēt mūsu piedāvātie auditi/inspicēšana:
 
 • ja plānojat iegūt sertifikāciju (Regulas 853/2004, 852/2004; standarts BRC Global Standard for Food Safety) un nepieciešams „skats no malas”
 • ja vēlaties iegūt pārliecību, ka jūsu sadarbības partneri ievēro standartu/regulu vai noslēgto līgumu prasības
 • ja vēlaties iegūt pārliecību, ka uzņēmums, kurš pēc jūsu pasūtījuma ražo produktus, dara to, saskaņā ar noteikto produkta specifikāciju, standartu, normatīvajiem aktiem utt. 
 

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217826 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..