LatviesurussianEnglish

Drukāt

Uztura bagātinātāji - konsultācijas

Reģistrācija

Saskaņā ar LR MK 2015.gada 01.decembra noteikumu Nr.685 „Prasības uztura bagātinātājiem” prasībām, uztura bagātinātāji ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā vai par to laišanu tirgū ir jāsniedz paziņojums (ja uztura bagātinātājs ražots, reģistrēts vai laists tirgū kādā Eiropas Ekonomikas zonas valstī).
 
Piedāvājam izmantot mūsu pakalpojumu: uztura bagātinātāju reģistrāciju vai paziņošanu jūsu vietā. Mēs izvērtēsim uztura bagātinātāja sastāvu, apkoposim un  sagatavosim nepieciešamo dokumentu paketi, sagatavosim marķējuma paraugu tekstus un iesniegsim to visu reģistrācijai vai paziņošanai. 
 

Konsultācijas

Bieži uzņēmumiem, kas darbojas uztura bagātinātāju jomā nepieciešamas tikai konsultācijas par atsevišķiem jautājumiem. Šādās situācijās tiek izmantota LATSERT sniegtā konsultatīvā palīdzība:

- par normatīvos aktos reglamentētām prasībām uztura bagātinātājiem attiecībā uz

  • produkta sastāvdaļām(t.sk. jaunās pārtikas (novel food) kontekstā)
  • pārtikas piedevu pielietošanu 
  • nekaitīguma  kritērijiem
  • marķējumu (etiķetes, iesaiņojums, reklāmas materiāli, tulkojums latviešu valodā) 
  • enerģētisko un uzturvērtību 
  • iepakojamiem materiāliem (materiāliem, kas paredzēti saskarē ar pārtiku)
  • paraugu testēšanu (testēšanas programmas sastādīšanu, kritēriju izvēli un noteikšanu) un rezultātu novērtēšanu
  • specifiskām higiēnas prasībām ražošanas uzņēmumā
  • uz HACCP principiem veidotas paškontroles sistēmas izveidei un uzturēšanai

- par uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību

- ikmēneša informāciju par jaunumiem  pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos (attiecībā uz produktu kvalitāti, nekaitīgumu un marķējumu)

 
Palīdzam  izstrādāt arī marķējuma tekstu, kas būs atbilstošs normatīvo aktu prasībām, tai skaitā attiecībā uz prasībām par veselīguma norādēm (health claims)
 

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217816 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.