LatviesurussianEnglish

Drukāt
LATSERT veic dažāda veida biodegvielu:
 • 100% biodīzeļdegvielas (FAME)

 • biodīzeļdegvielas un fosilās degvielas maisījumu dažādās proporcijās (B5, B7, B 30 u.c.) 

 • augu eļļas (AE100)

 • etanola

 • etanola un benzīna maisījuma dažādās proporcijās  (E85, E10, E5 u.c.)

laboratoriskās pārbaudes.
 
Testēšana tiek veikta attiecībā uz:
 • LR Ministru Kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību” un

 • standartā EN 14214„Liquid petroleum products -Fatty acid methyl esters (FAME) for use diesel engines and heating applications -Requirements and test methods” (Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes.) un 

 • starptautiskā standartā CEN/TS 15293„Automative fuels-Ethanol (E85) authomative fuel -Requirements and test methods” (Automobiļu degvielas. Automobiļi degviela-etanols E85. Prasības un testa metodes.) un

 • standartā EN 15376„Automative fuels-Ethanol as a blending component for petrol -Requirements and test methods” (Automobiļu degvielas. Etanols kā benzīna komponents. Prasības un testēšanas metodes.)

 • kvalitātes specifikācijās

 
reglamentētajiem rādītājiem.
 

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217837 vai 27861820; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 
Biodegvielām testējamie rādītāji LATSERT laboratorijā:
 • oktānskaitlis (pētnieciskā metode) 

 • oktānskaitlis (motormetode) 

 • svins 

 • benzols 

 • destilācija (frakciju sastāvs) 

 • skābekli saturošie ogļūdeņraži, t.sk. bioetanola daudzums  

 • kopējais skābeklis 

 • sērs 

 • tvaika spiediens 

 • ogļūdeņražu daudzums 

 • blīvums 

 • oksidēšanās stabilitāte

 • sveķveida produkti

 • vara plāksnītes korozija

 • izskats

 • augstākie spirti (C3-C8) 

 • metanols

 • ēteri (5 un vairāk C atomi)

 • fosfors 

 • ūdens 

 • neorganiskie hlorīdi

 • mangāns

 • pH

 • skābums (kā etiķskābe)

 • benzīna saturs 

 • cetānskaitlis

 • policikliskie arēni 

 • saduļķošanās temperatūra 

 • sastingšanas temperatūra 

 • cetāna indekss 

 • viskozitāte 

 • pelni 

 • koksēšanas atlikums 

 • kopējais piesārņojums 

 • uzliesmošanas punkts

 • taukskābju metilesteri (FAME)

 • auksta filtra nosprostošanās punkts (CFPP) 

 • joda skaitlis 

 • skābes skaitlis 

 • vara saturs 

 • brīvais, kopējais glicerīns, mono-, di- un triglicerīdi 

 • fosfors 

 • linolēnskābes metilesteris 

 • metālu 1.grupa (nātrijs, kālijs) 

 • metālu 2.grupa (kalcijs, magnijs) u.c.