LatviesurussianEnglish

 

Jaunumi

Jaunas ķīmiskā drošuma prasības rotaļlietām

No 2013.gada 20.jūlija rotaļlietu drošuma Direktīva Nr. 2009/48 tiek piemērota pilnā apmērā, līdz ar to ir spēkā jaunās ķīmiskā drošuma prasības rotaļlietām, tostarp tiek noteikts:
 

  • migrācijas robežas 19 ķīmiskajie elementiem (iepriekš bija noteiktas migrācijas robežas 8 elementiem), un to noteiksanā jāveic jaunajā standartā EN 71-3:2013 noteiktajā kārtībā;

  • noteikti ierobežojumi ķīmisko vielu, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai sistēmai kaitīgas, izmantošanai rotaļlietās vai kā to sastāvdaļas;

  • aizliegumi izmantot rotaļlietās noteiktus alergēnas smaržvielas un citas prasības.

Direktīvas prasības ir iekļautas Latvijas Republikas 15.02.2011. MK noteikumos Nr.132 „Rotaļlietu drošuma noteikumi”

Laižot rotaļlietas ES tirgū pēc 2013.gada 20.jūlija, tām jābūt novērtētām atbilstoši jaunajām kīmiskajām prasībām.