LatviesurussianEnglish

Print
LATSERT piedāvāto semināru katalogs.
 • Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (mācību norise latviešu/krievu valodās) 

 • Seminārs tirgotājiem! Kā izveidot Latvijā ievestajiem pārtikas produktiem pareizu marķējumu valsts valodā

 • Pēc HACCP principiem izveidoto procedūru ieviešana, īstenošana un saglabāšana pārtikas uzņēmumā (latviešu un krievu valodās) 

 • Pārtikas produktu enerģētiskā vērtība un uzturvērtība 

 • Ūdens aktivitāte (Aw) - viens no būtiskākajiem pārtikas nekaitīgumu ietekmējošiem faktoriem 

 • Standarta LVS EN ISO 22000:2006 "Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai" prasības un to piemērošana" 

 • Vispārīgās un specifiskās reglamentētās prasības pārtikas preču marķējumam. 

 • Reglamentētais pārtikas piesārņojums. 

 • Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi un programmas pārtikas uzņēmumā - likumdošana un prakse (krievu valodā) 

 • Standarts BRC Global Standard for Food Safety - prasības un ieviešana 

 • Prasības alkoholisko dzērienu marķējumam 

 • Aktualitātes pārtiku un tās apriti reglamentējošos normatīvajos aktos

 • Pārtikas drošības sistēmas/HACCP iekšējo auditoru apmācība  

 • Pārtikas piedevas pārtikas produktos 

 • Paškontroles sistēma, kas balstīta uz HACCP principiem, pārtikas produktu izplatīšanas posmos 

 • Uz HACCP principiem balstītas procedūras un priekšnoteikumi to ieviešanai un uzturēšanai ēdināšanas uzņēmumā 

 • Pārtikas apritei starptautiskajā tirgū pieprasītie un izmantojamie sertifikāti 

 • Uzturvērtības un veselīguma norādes. Regulas Nr. 1924/2006 prasību skaidrojums. 

 • Seminārs rotaļlietu ražotājiem,importētājiem un izplatītājiem "Rotaļlietas - jaunas prasības drošumam un apritei". 

 • Prasības alkoholisko dzērienu kvalitātei, nekaitīguma un marķējumam I. daļa (stiprie alkoholiskie dzērieni, augļu vīni, mazalkoholiskie dzērieni, alus, sidrs) 

 • Prasības alkoholisko dzērienu kvalitātei, nekaitīguma un marķējumam II. daļa (vīnogu vīni, dzirkstošie vīni, deserta vīni, aromatizētie vīna dzērieni un kokteiļi 

 • Izmaiņas pārtikas piedevu lietošanas nosacījumos. Jaunās regulas prasības

 • Jaunās prasības pārtikas preču marķējumam 

 • Jaunums! Pārtikas ķīmiskā un radioaktīvā piesārņojuma riski