LatviesurussianEnglish

Print

Atbilstoši Direktīvai 2009/48/EK:

Rotaļlietas ir visi izstrādājumus, kas pēc raksturojuma un funkcijām ir paredzēti, lai ar tiem rotaļātos bērni, jaunāki par 14 gadiem. Minētie izstrādājumi ir uzskatāmi par rotaļlietām pat tad, ja tie paredzēti arī citiem mērķiem, ne tikai rotaļām.

 

Tomēr Direktīvā 2009/48/EK noteikti arī izņēmumi un uzskaitīti izstrādājumu veidi, uz kuriem nav attiecināmas rotaļlietām noteiktās prasības:

Izstrādājumi, kas šo atbilstoši Direktīvai nav uzskatāmi par rotaļlietām
1. Dekoratīvi priekšmeti svinībām un svētkiem.
2. Izstrādājumi, kas paredzēti kolekcionāriem, ja uz izstrādājuma vai tā iepakojuma ir redzama un lasāma norāde, ka tas paredzēts kolekcionāriem, kas ir vismaz 14 gadus veci. Šajā kategorijā ietilpst šādi priekšmeti:
2.1. detalizēti, oriģinālam un mērogam atbilstoši modeļi;
2.2. komplekti, kas paredzēti mērogam atbilstošu modeļu salikšanai;
2.3. tautiskas lelles, dekoratīvas lelles un citi līdzīgi izstrādājumi;
2.4. vēsturiski rotaļlietu atveidojumi;
2.5. īstu šaujamieroču imitācijas.
3. Sporta aprīkojums, arī divrindu skrituļslidas, vienrindas skrituļslidas un skrituļdēļi, kas paredzēti bērniem, kuru svars pārsniedz 20 kg.
4. Velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums pārsniedz 435 mm, mērot vertikālo attālumu no zemes līdz sēdekļa virsmas augšpusei, ja sēdeklis ir horizontālā stāvoklī un sēdekļa balsts noregulēts uz zemāko augstuma atzīmi.
5. Skuteri un citi sportam vai braukšanai paredzēti transportlīdzekļi, izmantojot publiskas ielas vai publiskus ceļus.
6. Elektriski transportlīdzekļi, kas paredzēti braukšanai, izmantojot publiskas ielas un publiskus ceļus vai to gājēju celiņus.
7. Ūdenssporta aprīkojums, ko izmanto dziļā ūdenī, un peldēšanas apmācības līdzekļi bērniem, piemēram, peldsēdekļi un peldēšanas palīglīdzekļi.
8. Mozaīkmīklas ar vairāk nekā 500 sastāvdaļām.
9. Ar saspiestu gāzi darbināmi ieroči un pistoles, izņemot ūdensieročus un ūdenspistoles, un šaujamlokus, kuru garums pārsniedz 120 cm.
10. Pirotehnika, arī triecienkapseles, kas nav īpaši paredzētas rotaļlietām.
11. Izstrādājumi un spēles, kurās izmanto šautras ar nosmailinātu galu, piemēram, šautru komplekti, kuros šautrām ir metāla smailes.
12. Funkcionāli apmācību ražojumi, piemēram, elektriskas cepeškrāsnis, gludekļi vai citi funkcionāli ražojumi, kuru nominālais darba spriegums pārsniedz 24 voltus un kurus pārdod, lai izmantotu vienīgi apmācībām pieaugušo uzraudzībā.
13. Izstrādājumi, kuri paredzēti, lai tos izmantotu apmācībām skolās un citās ar apmācību saistītās situācijās pieauguša instruktora uzraudzībā, piemēram, zinātniska rakstura ierīces.
14. Elektroniskas ierīces, piemēram, personālie datori un spēļu konsoles, ko izmanto, lai piekļūtu interaktīvai programmatūrai un saistītajām ārējām iekārtām, ja elektroniskās iekārtas vai saistītās ārējās iekārtas nav īpaši izstrādātas un paredzētas bērniem, piemēram, īpaši izstrādāti personālie datori, tastatūras, kursorsviras vai stūres.
15. Interaktīva programmatūra, kas paredzēta atpūtai un izklaidei, piemēram, datorspēles un to glabāšanas vide, piemēram, kompaktdiski.
16. Zīdaiņu knupīši.
17. Gaismu izstarojoši priekšmeti, kurus bērni varētu uzskatīt par rotaļlietām.
18. Elektriski transformatori rotaļlietām.
19. Bērniem paredzēti modes aksesuāri, kas nav domāti rotaļām.